skip to Main Content

3D MODEL NEDERLANDSE ONDERGROND

De Geologische Dienst Nederland heeft de Nederlandse ondergrond in kaart gebracht en verwerkt tot 3D modellen. Er zijn vier ondergrondmodellen:

GeoTop gaat tot 50m diepte, en beschrijft de grondsoort en geologische eenheid als attributen van een voxelraster met een resolutie van 100 x 100 x 0,5 m. Dit is alleen nog voor de kustprovincies beschikbaar.

DGM gaat tot 1200m diepte en is beschikbaar voor heel Nederland. Dit is een lithostratigraphisch lagenmodel dat de verspreiding en dikte van 33 geologische eenheden laat zien van het Neogeen en Kwartair

Regis II is een hydrostratigrafisch lagenmodel tot 800m met een landelijke dekking

DGM diep is een seismostratigrafisch lagenmodel tot 6000m, dat landelijk de diepte van 11 horizonten laat zien

De ondergrondmodellen zijn te raadplegen via DINOloket.nl

Back To Top