skip to Main Content

7 APRIL 2018 GEZAMENLIJKE CONTACTDAG NGV – GEA; EN ALV NGV

De Nederlandse Geologische Vereniging en Stichting Geologische Aktiviteiten houden voor de derde keer een gezamenlijke contactdag in het Koningsbergergebouw van de Universiteit Utrecht, aan de Budapestlaan 4b

Gedurende de lezingen vertellen gerenommeerde sprekers interessante zaken en nieuwtjes op het gebied van fossielen, mineralen en meteorieten.

POGRAMMA:
10.00 – 11.00 Registratie, koffie/thee & geologische boekemarkt
11.00 – 11.45 Lezing Prof. Dr. Sjoerd Wendelaar: “Het laatste nieuws over onze verre voorouders”
Aan de hand van DNA analyses, MRI scans e.d. van recente fossiele vondsten van de vroege mens, zoals Neanderthalers, de Denisova-mens en de Flora-mens is gebleken dat onze naaste verwanten ouder zijn dan verwacht.
Daardoor moet het beeld van de herkomst van de moderne mens weer een paar honderdduizend jaren worden bijgesteld.
11.45 – 12.30 Lezing dr. Ernst A.J. Burke: “Fadenkwarts”
Fadenkwartsen zijn een bijzondere soort van kwartskristallen. Zij ontlenen hun naam aan het Duits, en er is eigenlijk geen Nederlandse term voor. Fadenkwarts is genoemd naar het Duitse “Faden” (= draad), en verwijst naar de opvallende witte lijn door de kristallen heen. De Fransen hebben er een poëtische naam voor: “quartz à âme”, kwarts met een ziel. In de lezing wordt ingegaan op het voorkomen en de vorming van deze fascinerende fadenkristallen, die ook van andere mineralen bekend zijn.
12.30 – 13.30 lunch (neem uw eigen lunchpakket mee) koffie/thee zijn gratis; vervolg geologische boekenmarkt.
13.30 – 14.15 Lezing – dr. Sebastiaan de Vet: “Meteorieten: de planetaire verhalenvertellers uit het zonnestelsel”
Meteorieten zijn bijzondere geologische materialen die ons zonnestelsel tastbaar maken en verrassend dicht bij huis brengen. De samenstelling en mineralogie van meteorieten geven een bijzonder perspectief op onze planetaire buren. Dat blijkt zelfs uit de meteorieten die insloegen in Hollandse bodems en daken. Ondanks dat er in Nederland slechts zes erkende meteorietvondsten zijn (de meest recente viel in 2017), geven deze bijzondere ‘meteoorstenen’ inzicht in kenmerken van hemellichamen waaruit ooit planeten zoals de aarde zijn gevormd. In deze lezing staan we daarom stil bij wat meteorieten ons precies kunnen vertellen over de eerste miljoenen jaren van ons zonnestelsel. Bovendien zien we hoe in Nederland waarnemers actief zijn in landelijke waarneemnetwerken in afwachting van de volgende meteorietinslag.
14.15 – 15.00 lezing dr. Steven Goderis, Universiteit van Brussel: “Antarctica: zoeken van meteorieten”
Een unieke blik op ons zonnestelsel dankzij meteorieten en micrometeorieten uit Antarctica” “Sinds 2009 gaan Belgische wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB), waaronder Dr. Steven Goderis (VUB), systematisch op zoek naar meteorieten in de blauwe ijsvelden ten zuiden van het Sør Rondane gebergte in Oost-Antarctica, in de nabijheid van het Belgische Prinses Elisabeth station. Tijdens drie expedities werden in totaal al meer dan 1200 stalen aan de Belgische meteorietcollectie toegevoegd en meer dan 3000 micrometeorieten verzameld. Nu worden deze fragmenten door een team van de VUB/ULB en partnerinstellingen onderzocht om het ontstaan van het zonnestelsel en de vorming van de planeten ongeveer 4,5 miljard jaar geleden beter in kaart te brengen.
15.00 – 15.15 koffie/theepauze
15.30 – 16.30 na de theepauze houdt de NGV haar Algemene Ledenvergadering 2018.

====

Aanmelden voor deze dag is alleen mogelijk via de NGV site geologienederland

Voor NGV leden en GEA donateurs is de toegang gratis (breng wel uw lidmaatschap kaart of donateurskaart mee!) alsmede koffie en thee gedurende de dag. Niet-leden en niet-donateurs zijn zeer welkom bij de lezingen, deze betalen € 10,-. Vergeet u niet uw eigen lunch mee te brengen? Er is geen lunch te koop.

Back To Top