skip to Main Content

Wie zijn wij?

LOGO-LVGA620 x 393 150 dpi

Informatie over de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten

De nieuwe Landelijk Vereniging voor Geologische Activiteiten, afgekort als LVGA, is ontstaan uit de fusie van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) en Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA).

De twee organisaties hadden dezelfde doelstellingen. Door de samenvoeging wordt de menskracht van de vrijwilligers gebundeld waardoor de continuïteit van de activiteiten beter gewaarborgd is. Tevens kunnen de financiële middelen efficiënter worden ingezet.

GEA-kringen en NGV-afdelingen zijn omgezet in zelfstandige verenigingen binnen de LVGA. Alle leden zijn lid van de LVGA. Door het samengaan is er een betere landelijke dekking gerealiseerd. Kringen en afdelingen zijn geen concurrenten meer van elkaar.

Dankzij een groter aantal leden kunnen er meer activiteiten en cursussen worden georganiseerd. Bovendien is er nu één organisatie die namens alle “leden” kan onderhandelen met bedrijven die  groeven en zand-grindzuigerijen etc. exploiteren door gezamenlijke verzekeringen en garanties te bieden, ondersteund door identieke protocollen bij excursies. Er is één organisatie aanspreekpartner voor musea, overheid etc.

Een gezamenlijk tijdschrift heeft meer financiële armslag. Kortom de fusie biedt heel veel voordelen.

De NGV is opgeheven en opgegaan in de nieuwe vereniging LVGA. Alle NGV-leden zijn daarmee automatisch lid van de LVGA. Stichting GEA is van naam veranderd in Stichting tot Steun aan de LVGA; tevens zijn de statuten gewijzigd. Aan de GEA-donateurs is gevraagd lid te worden van de LVGA.

====================

Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling, de activiteiten en het lidmaatschap van de vereniging LVGA.
U kunt op de link klikken van het betreffende onderwerp of door de pagina scrollen.

LANDELIJK VERENIGING VOOR GEOLOGISCHE ACTIVITEITEN
samen sterk voor de geologie

Conglomeraat transparante achtergrond 300DPI

DE DOELSTELLINGEN VAN DE LVGA

De LVGA heeft tot doel

 • het stimuleren van de belangstelling voor en de studie van, alsmede de zelfwerkzaamheid op het gebied van de aardwetenschappen en alle daaraan gerelateerde onderwerpen, waaronder begrepen: geologie, mineralogie, petrologie en paleontologie en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • het aandacht geven aan het vergroten van aardwetenschappelijke belangstelling bij jongeren.
 • verbinding maken tussen wetenschappers en amateurs door het toegankelijk maken van aardwetenschappelijke kennis en literatuur.
 • het belang van aardwetenschappen uit te dragen en daarbij de belangen te behartigen van hen die hierin hobbymatig actief zijn.
 • de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen zodat men elkaar kan helpen om de kennis, kunde maar ook het plezier op geologisch terrein te vergroten.
 

Uitgebreide informatie en een beschrijving over de LVGA staat te lezen in de statuten.

Conglomeraat transparante achtergrond 300DPI

Met welke activiteiten houdt de LVGA zich bezig?

De LVGA tracht haar doelstellingen te bereiken m.b.v. de volgende activiteiten:

 • het in stand houden en/of oprichten van afdelingen. Bekijk de pagina regionaal voor een afdeling in uw buurt.
 • het organiseren van landelijke en/of regionale cursussen, lezingen, bijeenkomsten, exposities, excursies, trainingen en andere ondersteunende activiteiten. Zie het programma van de lezingendagen in 2024 hieronder.
 • het uitgeven van het tijdschrift Conglomeraat vijf maal per jaar. Kijk bij de betreffende pagina voor de inhoudsopgave van de uitgebrachte nummers.
 • het organiseren van geologische evenementen.
 • het steunen van werkzaamheden van anderen, voor zover deze met de doelstelling(en) van de vereniging overeenkomen. Wij ondersteunen de paleontologische manifestatie Paleotime in het voorjaar.
 • het onderhouden van de website geologie.nu
 • het organiseren van jeugdactiviteiten. Kijk onder de tab Jeugdwerkgroepen.
 • het uitgeven van een gratis maandelijks nieuwsbrief. U kunt zicht hier aanmelden.
 • het onderhouden van de sociale-media-kanalen Facebook, YouTube, Instagram.
 • het inrichten van informatiestands op beurzen en andere geologische manifestaties
 • het beheren van een uitgebreide geologische bibliotheek die door de LVGA leden gratis is te raadplegen. Bekijk de info over de bibliotheek.

Het landelijke lezingenprogramma in 2024

 • 2 maart: METALEN EN MINERALEN VOOR DE ENERGIETRANSITIE: Winning van lithium, kobalt, zeldzame aardmetalen en het milieu. Klik hier om het programma te bekijken.
 • 20 april: MAASTRICHTIEN EN KRIJT/ PALEOGEEN GRENS. in het Oertijdmuseum Boxtel. Klik hier om om het programma te bekijken.
 • 14 september: GEOLOGIE IN DE STAD. Klik hier om het programma te bekijken.
 •   9 november:  ZOUT
Conglomeraat transparante achtergrond 300DPI

Lidmaatschap mogelijkheden en contrtibuties

De LVGA kent de volgende lidmaatschapscategorieën.
Achter iedere categorie staat de jaarlijks contributie ( voor 2024)

  • A. Kinder-en jeugdleden met een beperkt lidmaatschap: € 7,-
  • B. Juniorleden (onbeperkt lidmaatschap) van 18 t/m 24 jaar: € 20,-
  • C. Leden met een onbeperkt lidmaatschap:
   Volwassenen  in Nederland: € 40,-
   Volwassenen in buitenland: € 55,-
  • D. Leden (volwassenen) met een beperkt lidmaatschap: € 4,-. Alleen mogelijk in combinatie met een lidmaatschap van een afdeling van de LGVA. De betaling van het lidmaatschap loopt via de betreffende afdeling
  • E. Ereleden: geen contributie
  • F. Instellingen in Nederland: € 40,- in het buitenland € 55,-

Alle betaling graag naar rekeningnummer NL52 INGB 0102 7415 81 t.n.v. Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten

De LVGA heeft twee soorten van ledengroepen:

Leden met onbeperkte toegang:
De categorieën B, C & E, kunnen deelnemen aan alle landelijke activiteiten tegen een gereduceerd tarief, ontvangen het tijdschrift, hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en zijn landelijk verzekerd. Zij kunnen ook deelnemen aan de activiteiten van andere afdelingen tegen betaling van de kosten. Zij ontvangen de gratis nieuwsbrief.

Leden met beperkte toegang:
Categorie A: kinder- of jeugdleden die lid zijn van een jeugdwerkgroep, zij hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de landelijke organisatie en ontvangen geen tijdschrift. Zij ontvangen wel de nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan alle landelijke activiteiten tegen een gereduceerd tarief. Zij zijn landelijk verzekerd.

Categorie D, zijn die leden die kunnen deelnemen aan activiteiten van de afdeling waartoe zij behoren. Deze leden hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de landelijke organisatie en ontvangen geen tijdschrift. Zij ontvangen wel de nieuwsbrief. Bij deelname aan landelijke activiteiten betalen zij een toeslag. Zij kunnen wel deelnemen aan de activiteiten van andere afdelingen tegen betaling van de kosten. Zij zijn wel landelijk verzekerd.

Alle leden betalen contributie met uitzondering van de ereleden. De contributie bestaat voor de categorie A, B, C, D en F uit twee componenten: een basis-bijdrage voor iedereen en een aanvulling voor de categorieën lidmaatschappen waaraan men wil deelnemen.

Daarnaast kent de vereniging ook gezinsleden:
Onder gezinsleden wordt verstaan: de inwonende leden van een lid op hetzelfde huisadres. Gizinsleden hebben tezamen slechts één stem hebben bij stemmingen. De landelijke verzekering geldt ook voor hen.

De afdelingen, werkgroepen en commissies bepalen zelf de hoogte van hun contributie bovenop de basisbijdrage.

=====================

Alle betaling graag naar rekeningnummer NL52 INGB 0102 7415 81 t.n.v. Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten

 

=====================

Word lid en meld u aan!

Back To Top