skip to Main Content

Wie zijn wij?

Aangesloten organisaties

Op deze pagina staat van iedere aangesloten organisatie een kort stukje informatie.
U kunt op de link klikken van de organisatie of door de pagina scrollen.

LANDELIJK GEOLOGISCH PLATFORM
samen sterk voor de geologie

logo_ngv_new

Het lidmaatschap is persoonlijk en kost € 35,00 per jaar (vanaf 25 jaar)

Sinds 1946 begeleidt de NGV geïnteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5/6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor en Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. In het blad is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.

Tijdens special themadagen worden lezingen gehouden en bijvoorbeeld fossielen/mineralen en stenen verzamelingen getoond. Bij de themadagen en de jaarlijkse landelijke contactdagen ontmoeten professionele geologen en amateurs elkaar. De vereniging organiseert regelmatig cursussen met onderwerpen zoals introductie in de geologie, gesteente herkenning, fossielen prepareren en de geologie van Nederland.

Regelmatig in het jaar organiseren NGV en GEA samen activiteiten (o.a. lezingen, gezamenlijke tijdschrift uitgave).

Het NGV lidmaatschap is persoonlijk en dit kost € 40,00 per jaar (vanaf 25 jaar).

Gezinsleden (op het zelfde adres) betalen € 10,00 per jaar. Jongeren van 19 t/m 24 jaar betalen € 20,00 per jaar. Jeugdleden van 12 t/m 18 jaar betalen € 7,00. Zij ontvangen geen Grondboor en Hamer

logo_gea_new

Het GEA donateurschap geldt voor het hele gezin (wonend op één adres)

Stichting GEA: vraagbaak voor de geologie!
De taal waarin de Aarde haar ontwikkeling schrijft, kan ontcijferd worden door met basiskennis van de geologie vertrouwd te raken. Stichting Geologische Aktiviteiten heeft als doel de belangstelling voor de geologie in al haar facetten en de kennis ervan onder amateurs te vergroten.

Stichting GEA vult deze doelstellingen in met onder meer:

  • haar website, haar digitale nieuwsbrief, twitter en GEA-facebook
  • het uitgeven van het tijdschrift Gea, vier keer per jaar
  • via haar werkgroepen voor belangstellenden voor een bepaald thema
  • via regionale kringen verspreid door het land, die regelmatig een lezing, excursie of een andere activiteit organiseren ten behoeve van hun leden.

Regelmatig in het jaar organiseren GEA en NGV samen activiteiten (o.a. lezingen, gezamenlijke tijdschrift uitgave).

Het GEA donateurschap geldt voor het hele gezin (wonend op één adres)

Voor een minimum donatie van € 35,00 per jaar

gemma-logo

Geboeid door de schoonheid van edelstenen en interesse voor de wetenschap edelsteenkunde

Vereniging Gemma bestaat uit een groep enthousiaste leden die allen een gemeenschappelijke interesse hebben: edelstenen. Zij hebben zich tot doel gesteld hun kennis en fascinaties te delen met iedereen die meer van edelstenen wil weten. Sommigen houden zich professioneel met edelstenen en sieraden bezig, voor anderen is het puur een hobby. Wat ons allemaal bindt is de schoonheid van edelstenen en de wetenschap eromheen die edelsteenkunde of gemmologie heet. Vandaar de naam Gemma.

Gemma:

  • geeft halfjaarlijks een tijdschrift uit;
  • houdt acht bijeenkomsten per jaar;
  • organiseert jaarlijks een praktijkcursus en een theoriecursus edelsteenkunde.

Voor workshops, cursussen en determinatie-avonden heeft de vereniging eigen instrumenten beschikbaar: refractometers, microscopen, polariscopen, dichroscopen, spectroscopen, smaragdfilters, hydrostatische balans, edelsteenpincetten, enz.

De bijeenkomsten worden gehouden in een college- of practicumzaal van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het lidmaatschap van Vereniging Gemma kost € 35,- per jaar.

Contact gegevens: info@vereniginggemma.nl

Back To Top