skip to Main Content

Wie zijn wij?

Aangesloten organisaties

Op deze pagina staat van iedere aangesloten organisatie een kort stukje informatie.
U kunt op de link klikken van de organisatie of door de pagina scrollen.

LANDELIJK GEOLOGISCH PLATFORM
samen sterk voor de geologie

logo_ngv_new

Het lidmaatschap is persoonlijk en kost € 35,00 per jaar (vanaf 25 jaar)

Sinds 1946 begeleidt de NGV geïnteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5/6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor en Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. In het blad is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.

Tijdens special themadagen worden lezingen gehouden en bijvoorbeeld fossielen/mineralen en stenen verzamelingen getoond. Bij de themadagen en de jaarlijkse landelijke contactdagen ontmoeten professionele geologen en amateurs elkaar. De vereniging organiseert regelmatig cursussen met onderwerpen zoals introductie in de geologie, gesteente herkenning, fossielen prepareren en de geologie van Nederland.

Regelmatig in het jaar organiseren NGV en GEA samen activiteiten (o.a. lezingen, gezamenlijke tijdschrift uitgave).

Het NGV lidmaatschap is persoonlijk en dit kost € 35,00 per jaar (vanaf 25 jaar).

Gezinsleden (op het zelfde adres) betalen € 7,00 per jaar. Jongeren tot 25 jaar betalen € 15,00 per jaar.

 • als nieuw lid ontvangt u een welkomstgeschenk;
 • gratis deelname aan evenementen van de NGV;
 • korting op de cursussen die door de NGV worden gegeven;
 • u ontvangt 5 x per jaar het tijdschrift Grondboor en Hamer (waaronder een dubbelnummer/special). Ook verschijnt af en toe een Staringia (een speciale publicatie over één onderwerp);
 • lid worden van een afdeling gaat via de betreffende afdeling site.
  Contact gegevens: Clarinus Nauta, voorzitter; ngv.voorzitter@gmail.com  
  Henk Scholts, secretaris; ngv.secretaris@gmail.com
logo_gea_new

Het GEA donateurschap geldt voor het hele gezin (wonend op één adres)

Stichting GEA: vraagbaak voor de geologie!
De taal waarin de Aarde haar ontwikkeling schrijft, kan ontcijferd worden door met basiskennis van de geologie vertrouwd te raken. Stichting Geologische Aktiviteiten heeft als doel de belangstelling voor de geologie in al haar facetten en de kennis ervan onder amateurs te vergroten.

Stichting GEA vult deze doelstellingen in met onder meer:

 • haar website, haar digitale nieuwsbrief, twitter en GEA-facebook
 • het uitgeven van het tijdschrift Gea, vier keer per jaar
 • via haar werkgroepen voor belangstellenden voor een bepaald thema
 • via regionale kringen verspreid door het land, die regelmatig een lezing, excursie of een andere activiteit organiseren ten behoeve van hun leden.
 • met het organiseren van een jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs: de GEA-beurs te Amstelveen.

Regelmatig in het jaar organiseren GEA en NGV samen activiteiten (o.a. lezingen, gezamenlijke tijdschrift uitgave).

Het GEA donateurschap geldt voor het hele gezin (wonend op één adres)

Voor een minimum donatie van € 35,00 per jaar

Back To Top