skip to Main Content
Nu bezig

Tentoonstelling “Nijlpaarden in de polder”

Museum Schokland Middelbuurt 3, Schokland

Tentoonstelling “Nijlpaarden in de polder” verlengd tot en met 2 juni 2024 De tentoonstelling “Nijlpaarden in de polder” waarin het verhaal verteld wordt van warmte minnende zoogdieren die in het laatste interglaciaal, zo’n 120.000 jaar geleden Nederland bewoonden, is verlengd…

Natuursteenplatform, lezingen middag

RCE, Smallepad 5, Amersfoort Smallepad 5, Amersfoort

Het Natuursteenplatform schenkt deze keer aandacht aan diverse onderwerpen rond het thema gebouwd erfgoed. We gaan het hebben over de granietindustrie in de vorige eeuw, documentatie van restauraties, of de restauratie van het doksaal in de Cunerakerk in Rhenen. Ook…

Back To Top