skip to Main Content

Vereniging Gemma, Amsterdam: Belazeriet of niet

Vrije Universiteit HG 06A33 de Boelelaan 1105, Amsterdam, Nederland

Er worden veel edelstenen, mineralen en gesteenten verkocht onder allerlei commerciële en fantasienamen. Ook is er veel bewerkt of volledig door de mens gemaakt materiaal op de markt waarvoor misleidende namen gebruikt worden. Handelsmerken geven misschien een idee van exclusiviteit…

Geologie en Landschappen van Europa, een cursus van HOVO Brabant

Vanaf 25 januari 2023 start in Breda voor de HOVO Brabant een cursus over de geologische wordingsgeschiedenis van Europa. Een cursus over de geologische bouw en de belangrijkste landschappen van Europa en de geologische geschiedenis die hieraan voorafging. Aan de…

Vereniging Gemma, Amsterdam: Start theoriecursus edelsteenkunde

Vrije Universiteit de Boelelaan, Amsterdam

Vanaf 25 januari start de theoriecursus edelsteenkunde. Dit keer weer in de vertrouwde omgeving van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De stenen kunnen nu weer zelf bekeken worden! In 10 woensdagavonden wordt van alles over edelstenen bijgebracht. Alle informatie, en…

€140

Back To Top