skip to Main Content

Links Algemene Geologie

Op deze pagina’s wordt een selectie van nuttige links weergegeven. De links worden niet maandelijks gecontroleerd, dus als een link niet werkt dan horen wij dat graag, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Geologie van Nederland

geologievannederland.nl – Website van Naturalis over de geologie van Nederland
geosites.nl – Vroegere website van TNO, nu ondergebracht bij Naturalis. Er staan acht specifieke geologische bezienswaardigheden in Nederland vermeld.
Dinoloket – Website van TNO waar informatie over de Nederlandse ondergrond kan worden gevonden
Geologische kaart van Den Haag – ook met archeologische vindplaatsen
aardkundigewaarden.nl – De overkoepelende site van een drietal website over zwerfstenen en aardkundige monumenten
georeizen.nl – Reisorganisatie voor geologische reizen en dagexcursies
Geopark de Hondsrug – Over geologie en archeologie van de Hondsrug

Buitenlands

geology.com – Heel veel geologische informatie en bevat ook mineralogische, gemmologische en paleontologische informatie

Back To Top