skip to Main Content

Een mijlpaal voor de Nederlandse amateur geologie

Op 27 juli kwamen de leden van de fusiewerkgroep, bestaande uit de bestuursleden van Nederlandse Geologische Vereniging en Stichting Geologische Aktiviteiten, bijeen bij de notaris in Apeldoorn voor het tekenen van diverse documenten.  Na het uitvoeren van deze officiële handelingen met betrekking tot de fusie tussen GEA en NGV, is de oprichting van de nieuwe vereniging een feit.


Onder de naam “Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten”, afgekort “LVGA” gaat de nieuwe vereniging per 1 januari 2024 van start als resultaat van de fusie tussen NGV en GEA.
Het LVGA wil, net als GEA en NGV dat waren, een organisatie zijn voor liefhebbers van geologie, mineralen, fossielen & gesteenten.

In de nieuwe vereniging krijgen meer dan 2000 leden een uitbreiding van de mogelijkheden m.b.t. hun hobby.

Nu het juridische kader een feit is, kunnen diverse andere zaken hun definitieve vorm krijgen. Nadere informatie zal op de website gepubliceerd worden
U bent waarschijnlijk benieuwd naar de nieuwe naam van het tijdschrift van de vereniging dat 5 a 6 keer per jaar uit zal komen. De naam is inmiddels bekend maar houden we nog even geheim tot 23 september. Tijdens de landelijke lezingendag op 23 september bij Naturalis in Leiden zal de nieuwe naam op feestelijke wijze bekend gemaakt worden.

Met vriendelijke groeten,

De fusie werkgroep
Clarinus Nauta, voorzitter NGV
Hans Sanders, voorzitter GEA
Herman van Dennebroek, vice voorzitter GEA
Willem Terpstra, penningmeester NGV

Back To Top