skip to Main Content

iBooks. Meer dan 40 titels zijn gratis te downloaden

iBooksSinds een aantal jaren zijn mensen van de Stichting GEA bezig nieuwe vormen van informatie-verspreiding uit te proberen door middel van nieuwe media. Deze zijn vooral gericht op de wat jongere donateurs of donateur-gezinsleden, die veel van tijd doorbrengen achter de computer, met een tablet of een smartphone. Daarom heeft Stichting GEA ervoor gekozen te gaan experimenteren met een platform dat een optimale kans biedt voor multimedia en interactiviteit. In 2014 hebben we daarom de eerste drie versies gepubliceerd van de zogenaamde iBooks, inmiddels zijn er 20 uitgaven gerealiseerd.
De iBooks behandelen vele verschillende geologische onderwerpen en zijn daarmee ook een afspiegeling van wat GEA op het gebied van geologie te beiden heeft.  • Deze iBooks hebben een aantal mogelijkheden die verder gaan dan de gewone iBook reader. Je kunt:
  • in je eigen kopie van een iBook aantekeningen maken;
  • uitleg krijgen van moeilijke woorden/begrippen, direct via een woordenlijst of via het internet door aansluiting op Wikipedia of andere websites;
  • alle fotopagina groot of schermvullend uitvergroten voor het beter bekijken;
  • het dichtdoen en op ieder moment het boek weer openen op de bladzijde waar je was gebleven de laatste keer;
  • via icons direct naar bepaalde websites te gaan;
  • filmpjes bij het onderwerp te bekijken via YouTube;
  • waar mogelijk 3D modellen laten roteren en alle kanten te bekijken;
  • jouw kopie kopiëren en doorgeven aan anderen, mits je geen wijzigingen aanbrengt in het boek;
  • iedere kopie bekijken op PC/tablet/TV of smartphone van Apple.

iBooks zijn te gebruiken op je iPhone, je iPad of Apple computer. Heb je geen Apple device dan kun je een  PDF’s aanvragen bij Hans Sanders, redacteur iBooks (hanssanders45@gmail.comhanssanders45@gmail.com). Daarnaast is er een iBook beschikbaar waarin meer in detail wordt ingegaan op het gebruik hiervan (download hier). Op dit moment zijn de volgende iBooks te downloaden:

3D Printen       Agate Creek Agaten       Ammonieten       Amsterdamse fossielen onder de loep       Belemnieten       Calciet in België       Dinosauriërs       Foraminiferen       Graptolieten       Groeve CURFS       MIM Museum       Mineralen herkennen       NIEUW Geologie van Nederland       Opalen       Optische determinatie van Zwerfstenen       Paleontologie van de Ongewervelden       Pyroxenen en Amfibolen       Rijnagaten       Trilobieten       USB-microscopen          Veldspaten       Zee-egels

Nieuwe iBooks die in de toekomst worden uitgegeven, zullen hier op deze pagina vermeld worden.

Back To Top