skip to Main Content

LVGA jeugdwerkgroep GEA-kids

LOGO-LVGA620 x 393 150 dpi

LVGA jeugdwerkgroep GEA-kids

 

De werkgroep Gea-kids richt zich op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Ons doel is kinderen op een prettige manier kennis te laten maken met de geheimen van de geologie. We komen daarvoor 2 keer per jaar op een zondagmiddag bij elkaar.

We nemen een onderwerp, bv. mammoeten, ijstijden o.i.d., we maken er een lezing bij en na de pauze doen we iets wat bij het onderwerp past. Dat kan zijn een kijkdoos maken bij het onderwerp mammoeten, zandkoekjes versieren, schilderen met zand bij het onderwerp zand.

Ook doen we proefjes om geologische begrippen te verduidelijken. Bv. de mars-snickers proef om het begrip plaattektoniek, gebergtevorming en ontsluiting te verduidelijken.

Na afloop krijgen de kinderen een oorkonde, een boekje waarin het onderwerp van de lezing nog eens wordt doorgenomen en altijd een leuk presentje dat bij het onderwerp past (bijv. een mammoetbot bij het onderwerp mammoeten, een mosasaurus tand bij het onderwerp fossielen etc.).

Een kijkdoos maken Hard aan het werk

 

Met deze activiteiten zijn wij begonnen op 1 januari 2016 binnen de GEA-kring Drenthe, sinds 1 juli 2022 zijn we een zelfstandige werkgroep binnen de Gea. Waren in het begin de kinderen/kleinkinderen van kringleden onze deelnemers gaandeweg kregen we steeds meer kinderen van buitenaf.

Vooral kinderen uit plusklassen van basisscholen voelen zich tot ons aangetrokken. We hebben het maximum op 25 kinderen gezet om het beheersbaar te houden.

 

Allemaal een diploma

 

Onze bijeenkomsten vinden plaats in Gieten, in het ijsbaangebouwtje op een zondagmiddag in maart en oktober. We beginnen om 13.30 uur en proberen zo rond 15.30 uur klaar te zijn. De ouders mogen erbij blijven. Via deze link kunt u korte verslagen lezen van de bijeenkomsten.

De GEA-kids hebben een jeugdlidmaatschap dat valt onder het zogenaamde beperkte lidmaatschap van de LVGA. De kosten zijn € 7,00 per jaar. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de vereniging gaat u via de tab  “Over ons” naar de pagina “Wie zijn wij” en vervolgens naar het deel over de “Lidmaatschap mogelijkheden en contributies”. Klik hier om naar de pagina “Wie zijn wij” te gaan.

 

Voor meer informatie en aanmelding van de kinderen kunt u contact opnemen met:

Secretariaat:
H. Tap
Rhododendron 16
7742 SM Coevorden
Tel. 0524 525218 of 06 18608795
E-mail: lvga.geakids@geologie.nu

Back To Top