skip to Main Content

Oprichting van de federatie “Landelijk Geologisch Platform”

Op 12 juli 2018 zijn bij de notaris de Statuten van het Landelijk Geologisch Platform ondertekend door de besturen van de Stichting Geologische Aktiviteiten en de Nederlandse Geologische Vereniging.

Het uitgangspunt voor het Landelijke Geologisch Platform (afgekort LGP) is het behartigen van alle belangen m.b.t. de geologie voor hen die in dit gebied hobbymatig actief zijn. Het LGP vormt een koepel om samen sterk te staan en een spreekbuis te zijn voor “amateur geologisch Nederland”.

De  federatie is zodanig  opgezet dat anderen,  die ook  in dit veld actief zijn, zich makkelijk kunnen aansluiten. Overigens blijven alle participerende organisaties zelfstandig bestaan. De samenwerking zal plaatsvinden op project basis. Daartoe kunnen onder andere gerekend worden: de uitgifte (gedrukt of digitaal) van periodieken/tijdschriften; het organiseren van cursussen; het organiseren van landelijke activiteiten en het onderhouden van een website.

Het doel van de Federatie LGP is tweeledig: 1) het bevorderen van de belangstelling voor de geologie in de ruimste zin van het woord en 2) belangenbehartiging. Het aantal leden van de beide participerende organisaties bedraagt nu al ruim 2500.
Het LGP kan gesprekpartner zijn in de verhouding met o.a. overheden, bedrijfsleven, musea en universiteiten. De federatie kan voor groeve exploitanten mogelijk een waarborg bieden door middel van strikt toepasbare excursie gedragsregels te hanteren voor de bij de organisatie aangesloten leden. Hierbij gaat het ook om gemeenschappelijke aansprakelijkheidsdekking tot stand te brengen.

Het ondertekenen van de Statuten is een eerste stap op weg naar een landelijk netwerk van geologisch actieve organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de voorzitter van de federatie, Herman van Dennebroek; 0355258204 of educatie.ict@gea-geologie.nl
de penningmeester van de federatie, Jan Smit; ngv.penningmeester@gmail.com
de secretaris van NGV, Henk Scholts; ngv.secretaris@gmail.com
de secretaris van GEA, Rienk Arnoldus; secretaris@gea-geologie.nl

 

De oprichters na ondertekening. v.l.n.r. Hans Sanders (voorzitter GEA), Herman van Dennebroek bestuurslid  GEA), Paul van Olm (voorzitter a.i. NGV) & Henk Scholts (secretaris NGV). Foto: Ap Bernhart.

 

 

 

Wilt u het bericht als PDF downloaden, klik dan hier.

Back To Top