skip to Main Content

Organisatie

LOGO-LVGA620 x 393 150 dpi

Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten; afgekort LVGA

KvK nummer: 90955056

Secretariaat:  Marcel Stein, Louwewei 2, 8623 XG Jutrijp

Penningmeester: Willem Terpstra
Betalingen graag op rekeningnummer NL52 INGB 0102 7415 81 t.n.v. Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten


De medewerkers van de LVGA


Al deze mensen hebben een klik met geologie, mineralen & fossielen. Maar zij hebben ook de drive om hun passie te delen met de leden, met u dus. De medewerkers, allen vrijwilliger, zorgen ervoor dat de organisatie draait en u van de vele activiteiten gebruik kan maken. Lijkt het u een leuk idee om ook mee te werken? Meld u dan aan, er is genoeg te doen.

NaamFunctiee-mailadres
■ HET LVGA BESTUUR ■
Sjoerd WendelaarvoorzitterLVGA.voorzitter@geologie.nu
Mathijs Verweijvicevoorzitter
LVGA.vicevoorzitter@geologie.nu
Marcel SteinsecretarisLVGA.secretaris@geologie.nu
Willem TerpstrapenningmeesterLVGA.penningmeester@geologie.nu
Leen van Duijntweede penningmeesterLVGA.2epenningmeester@geologie.nu
Ronald van Duijvenvoordebestuurslid ICT & AVGLVGA.bestuurslid.ICT@geologie.nu
Janna Westerbestuurslid jeugdzakenLVGA.bestuurslid.jeugdzaken@geologie.nu
Janna Westerbestuurslid sociale mediaLVGA.bestuurslid.socialmedia@geologie.nu
Ronald van Balenbestuurslid algemene zakenLVGA.bestuurslid.algemene.zaken@geologie.nu
vacantbestuurslid contacten met afdelingen en werkgroepenLVGA.bestuurslid.internecontacten@geologie.nu
■ FUNCTIONARISSEN VAN DE LVGA ■
■ LEDENADMINISTRATIE
Corinne Marendziak-Schettersadres wijzigingen, problemen met verzending e.d. LVGA.ledenadministratie@geologie.nu
Jarmo Pietersennieuwe aanmeldingenLVGA.ledenadministratie@geologie.nu
■ TIJDSCHRIFT CONGLOMERAAT
Bas van de Schootbruggehoofdredacteur ConglomeraatLVGA.hoofdredacteur.conglomeraat@geologie.nu
Lean Bazuinredactiesecretaris ConglomeraatLVGA.redactie.conglomeraat@geologie.nu
Hendrik Zijlstraredacteur bijlage ConglomeraatLVGA.bijlageredacteur.conglomeraat@geologie.nu
■ DIGITALE INFORMATIE
Herman van Dennebroekredacteur websiteLVGA.webredacteur@geologie.nu
Hans Sandersredacteur nieuwsbriefLVGA.nieuwsbrief@geologie.nu
Dik Roelofsenredacteur activiteitenpaginaLVGA.programmaberichten@geologie.nu
Anne Koolredacteur activiteitenpaginaLVGA.programmaberichten@geologie.nu
■ SOCIALE MEDIA
Janna Westerbestuurslid sociale mediaLVGA.bestuurslid.socialmedia@geologie.nu
■ lezingendagen
Clarinus Nauta
organisatie lezingendagenLVGA.lezingendagen@geologie.nu
■ CURSUSSEN
Geert Karel WesselscursuscoördinatieLVGA.cursussen@geologie.nu
Rob MooijcursuscoördinatieLVGA.cursussen@geologie.nu
■ PROMOTIE
Clarinus NautapromotieLVGA.promotie@geologie.nu
Chiara SciaronepromotieLVGA.promotie@geologie.nu
■ JEUGDZAKEN
Heiko Tapvoorzitter LVGA jeugdwerkgroep GEA-kidsLVGA.GEAkids@geologie.nu
Janna Westerbestuurslid LVGA jeugdzaken NGV-jeugdLVGA.bestuurslid.jeugdzaken@geologie.nu
■ VERKOOP TIJDSCHRIFTEN VAN VOORMALIG GEA & NGV
Henk BoerGEA boekenserviceLVGA.GEA.boekenservice@geologie.nu
Clarinus NautaNGV tijdschriftenLVGA.boekenservice.NGV@geologie.nu
■ SPREKERSLIJST
Olaf Louwbeheerder sprekerslijstenLVGA.sprekerslijst@geologie.nu
■ WEBSITE BEHEER
Herman van DennebroekwebmasterLVGA.webmaster.herman@geologie.nu
Ronald van DuijvenvoordewebmasterLVGA.webmaster.ronald@geologie.nu
■ BEHEER LVGA -GEA OPSLAG
Ronald Wormbeheer GEA opslagLVGA.opslagbeheer@geologie.nu
■ BIBLIOTHEEK
Frank Kouwenhovenbibliotheekbeheerderbibliotheekgeomus@gmail.com
■ VERTROUWENSPERSOON
Piet WesterhuisvertrouwenspersoonLVGA.vertrouwenspersoon@geologie.nu
Nel van der LoosvertrouwenspersoonLVGA.vertrouwenspersoon@geologie.nu
■ BESTUUR VAN DE STICHTING TOT STEUN AAN DE LVGA ■ Let op! De email adressen van de steunstichting hebben .NL als extensie
Sjoerd Wendelaarvoorzittervoorzitter.steunstichting@geologie.nl
Marcel Steinsecretarissecretaris.steunstichting@geologie.nl
Willem Terpstrapenningmeesterpenningmeester.steunstichting@geologie.nl
Jeroen van Gesselalgemeen bestuurslidbestuurslid.steunstichting@geologie.nl
vacantbestuurslid fondswervingfondsbeheer.steunstichting@geologie.nl
[/vc_row_inner]

Ereleden

De LGVA kent ereleden. Hoe wordt iemand erelid? Dat kunt u lezen in het document  “Ereleden

In het nog jonge bestaan van de LVGA is er toch al iemand benoemd tot erelid.

Louis Verhaard is benoemd tot erelid van de Landelijke Vereninging voor Geologische Activiteiten.

Op dinsdagavond 13 februari 2024 in het Ziekenhuis te Deventer in het bijzijn van Heidi Verhaard (dochter), Angelieke van de Graaf (ex-voorzitter van Geologische Vereniging IJsselland) en Frans Roudijk (ex-penningmeester van Geologische Vereniging IJsselland) heeft de vicevoorzitter van de LVGA, Clarinus Nauta, Louis Verhaard de oorkonde overhandigd waarop staat dat Louis erelid is van de LVGA.

Het bestuur van de LVGA heeft gemeend de oorkonde in het Ziekenhuis te overhandigen vanwege een levensbedreigende ziekte en het bestuur niet wilde wachten tot 2 maart 2024.

Al in november kreeg het bestuur van de LVGA een unaniem positief advies van de commissie ereleden om Louis te benoemen tot erelid.
Louis had al in 2007 de van der Lijn prijs gekregen. Zijn niet aflatende inzet voor de geologie door middel van een eigen lokaal geologisch streekmuseum, zijn publicaties en zijn lezingen waren doorslaggevend om Louis tot erelid te maken.

Meer over louis kunt u lezen in het komende nummer van Conglomeraat.

 

De eerder benoemde ereleden van de NGV kunt u vinden via deze link.


Organisatorische zaken

Het bestuur van de LVGA heeft een aantal documenten opgesteld betreffende diverse organisatorische zaken. U kunt deze documenten als PDF downloaden.

Algemene Ledenvergaderingen

In de statuten van de LVGA staat onder andere vermeld:

Een Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Er wordt tenminste éénmaal per jaar een ALV gehouden.

Meer informatie over de Algmene ledenvergaderingen vindt u in de statuten die u kunt downloaden.

ALV  VERSLAGEN; op datum van jong naar oud en uitgevoerd als link naar het feitelijke verslag.

2 maart 2024   De eerste ALV van de nieuwe vereniging

Back To Top