skip to Main Content

Organisatie

LOGO-LVGA620 x 393 150 dpi

Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten; afgekort LVGA

KvK nummer: 90955056

Secretariaat:  Marcel Stein, Louwewei 2, 8623 XG Jutrijp

Penningmeester: Willem Terpstra
Betalingen graag op rekeningnummer NL52 INGB 0102 7415 81 t.n.v. Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten

De medewerkers van de LVGA
Al deze mensen hebben een klik met geologie, mineralen & fossielen. Maar zij hebben ook de drive om hun passie te delen met de leden, met u dus. De medewerkers, allen vrijwilliger, zorgen ervoor dat de organisatie draait en u van de vele activiteiten gebruik kan maken. Lijkt het u een leuk idee om ook mee te werken? Meld u dan aan, er is genoeg te doen.

NaamFunctiee-mailadres
■ HET LVGA BESTUUR ■
Hans SandersvoorzitterLVGA. voorzitter@geologie.nu
Clarinus Nautavicevoorzitter
LVGA.vicevoorzitter@geologie.nu
Marcel SteinsecretarisLVGA.secretaris@geologie.nu
Willem TerpstrapenningmeesterLVGA.penningmeester@geologie.nu
Leen van Duijntweede penningmeesterLVGA.2epenningmeester@geologie.nu
Ronald van Duijvenvoordebestuurslid ICTLVGA.bestuurslid.ICT@geologie.nu
Janna Westerbestuurslid jeugdzakenLVGA.bestuurslid.jeugdzaken@geologie.nu
Janna Westerbestuurslid sociale mediaLVGA.bestuurslid.socialmedia@geologie.nu
Ronald van Balenbestuurslid algemene zakenLVGA.bestuurslid.algemenezaken@geologie.nu
vacantbestuurslid contacten met afdelingen en werkgroepenLVGA.bestuurslid.internecontacten@geologie.nu
■ FUNCTIONARISSEN VAN DE LVGA ■
■ LEDENADMINISTRATIE
Corinne Marendziak-Schettersadres wijzigingen, problemen met verzending e.d. LVGA.ledenadministratie@geologie.nu
Jarmo Pietersennieuwe aanmeldingenLVGA.ledenadministratie@geologie.nu
■ TIJDSCHRIFT CONGLOMERAAT
Bas van de Schootbruggehoofdredacteur ConglomeraatLVGA.hoofdredacteur.conglomeraat@geologie.nu
Lean Bazuinredactiesecretaris ConglomeraatLVGA.redactie.conglomeraat@geologie.nu
Hendrik Zijlstraredacteur bijlage ConglomeraatLVGA.bijlageredacteur.conglomeraat@geologie.nu
■ DIGITALE INFORMATIE
Herman van Dennebroekredacteur websiteLVGA.webredacteur@geologie.nu
Hans Sandersredacteur nieuwsbriefLVGA.nieuwsbrief@geologie.nu
Dik Roelofsenredacteur activiteitenpaginaLVGA.programmaberichten@geologie.nu
Anne Koolredacteur activiteitenpaginaLVGA.programmaberichten@geologie.nu
■ SOCIALE MEDIA
Janna Westerbestuurslid sociale mediaLVGA.bestuurslid.socialmedia@geologie.nu
■ lezingendagen
Clarinus Nauta
organisatie lezingendagenLvga.lezingendagen@geologie.nu
■ CURSUSSEN
Geert Karel WesselscursuscoördinatieLVGA.cursussen@geologie.nu
Rob MooijcursuscoördinatieLVGA.cursussen@geologie.nu
■ PROMOTIE
Clarinus NautapromotieLVGA.promotie@geolopgie.nu
Chiara SciaronepromotieLVGA.promotie@geolopgie.nu
■ JEUGDZAKEN
Heiko Tapvoorzitter LVGA jeugdwerkgroep GEA-kidsLVGA.GEAkids@geologie.nu
Janna Westerbestuurslid LVGA jeugdzaken NGV-jeugdLVGA.bestuurslid.jeugdzaken@geologie.nu
■ VERKOOP TIJDSCHRIFTEN VAN VOORMALIG GEA & NGV
Henk BoerGEA boekenserviceLVGA.GEA.boekenservice@geologie.nu
Clarinus NautaNGV tijdschriftenlvga.g&h.boekenservice@geologie.nu
■ SPREKERSLIJST
Olaf Louwbeheerder sprekerslijstenLVGA.sprekerslijst@geologie.nu
■ WEBSITE BEHEER
Herman van DennebroekwebmasterLVGA.webmaster.herman@geologie.nu
Ronald van DuijvenvoordewebmasterLVGA.webmaster.ronald@geologie.nu
■ BEHEER LVGA -GEA OPSLAG
Ronald Wormbeheer GEA opslagLVGA.opslagbeheer@geologie.nu
■ BIBLIOTHEEK
Frank Kouwenhovenbibliotheekbeheerderbibliotheekgeomus@gmail.com
■ VERTROUWENSPERSOON
Piet Westerhuisvertrouwenspersoonlvga.vertrouwenspersoon@geologie.nu
Nel van der Loosvertrouwenspersoonlvga.vertrouwenspersoon@geologie.nu
■ BESTUUR VAN DE STICHTING TOT STEUN AAN DE LVGA ■
Hans Sandersvoorzittervoorzitter.steunstichting@geologie.nl
Marcel Steinsecretarissecretaris.steunstichting@geologie.nl
Willem Terpstrapenningmeesterpenningmeester.steunstichting@geologie.nl
Jeroen van Gesselalgemeen bestuurslidbestuurslid.steunstichting@geologie.nl
vacantbestuurslid fondswervingfondsbeheer.steunstichting@geologie.nl
[/vc_row_inner]

Ereleden

De LGVA kent ereleden. Hoe wordt iemand erelid? Dat kunt u lezen via de hieronder staande link naar het document  “Ereleden”.

In het nog jonge bestaan van de LVGA is er toch al iemand benoemd tot erelid.

 

 

De eerder benoemde ereleden van de NGV kunt u vinden via deze link (nog niet gereed)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Het bestuur van de LVGA heeft een aantal documenten opgesteld betreffende diverse organisatorische zaken. U kunt deze documenten als PDF downloaden.

Back To Top