skip to Main Content

LIDMAATSCHAP

Wij hebben ons aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (LVGA) en heten afdeling West-Friesland van de LVGA.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend verlengd met nog eens 12 maanden.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar.

We kennen verschillende lidmaatschappen:

Volledig lidmaatschap, dwz lid van de LVGA à € 40 per adres + lid van de afdeling € 25 per persoon of € 30 per adres.

2 Beperkt lidmaatschap, lid van de afdeling € 25 p.p. of € 30 per adres + € 4 voor de LVGA zodat u verzekerd bent bij activiteiten.

3 Beperkt lidmaatschap, lid van de afdeling, zie boven, en geen kosten voor de LVGA, (lid van de NGV vóór 2024), wel verzekerd!

Aanmelden bij de secretaris: S. de Jong, lvgawestfriesland@gmail.com.

Betalingen aan de penningmeester van de LVGA  Afdeling West-Friesland, rek.: NL23RBRB8837256205.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top