skip to Main Content

AMSTELLANDER EN NIEUWSBRIEVEN

Uw e-mail adres is essentieel. Heeft u een nieuw adres geef dat dan a.u.b. direct door aan onze secretaris. U bent voor ons dan  altijd bereikbaar.

Amstellander:
Onze kring heeft ook een contactorgaan (de Amstellander) dat sinds 2015 als regel 2x per jaar in elektronische PDF vorm verschijnt. De reeds eerder verschenen Amstellanders zijn hier nog in te zien.

2016: Amstellander 2016 46 voorjaar   Amstellander 2016 47 najaar

2017: Amstellander 2017 48 voorjaar    Amstellander 2017 49 najaar

2018: Amstellander 2018 50 voorjaar    Amstellander 2018 51 najaar

2019: Amstellander 2019 52 voorjaar web  Amstellander 2019 53 najaar

 

 

Knipselkrant:
Om de twee maanden verschijnt er een knipselkrant op papier. Hierin zijn de laatste  nieuwtjes en weetjes  uit kranten en andere media over onze hobby opgenomen. Voor deze krant wordt een kleine vergoeding gevraagd. De krant is te verkrijgen tijdens de kringavonden.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top