skip to Main Content

AMSTELLANDER EN NIEUWSBRIEVEN

Uw e-mail adres is essentieel. Heeft u een nieuw adres geef dat dan a.u.b. direct door aan onze secretaris. U bent voor ons dan  altijd bereikbaar.

Amstellander:
Onze kring heeft ook een contactorgaan (de Amstellander) dat sinds 2015 als regel 2x per jaar in elektronische PDF vorm verschijnt. De reeds eerder verschenen Amstellanders zijn hier nog in te zien.
Voorjaar 2015: Aldr.vj15  Najaar 2015: Aldr.nj15
Voorjaar 2016: Aldr.vj16  Najaar 2016: Aldr.nj16
Voorjaar 2017: Aldr.vj17 Najaar 2017: Aldr.nj17


Nieuwsbrieven:
Er zijn nog geen nieuwsbrieven beschikbaar

Knipselkrant:
Om de twee maanden verschijnt er een knipselkrant op papier. Hierin zijn de laatste  nieuwtjes en weetjes  uit kranten en andere media over onze hobby opgenomen. Voor deze krant wordt een kleine vergoeding gevraagd. De krant is te verkrijgen tijdens de kringavonden.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top