skip to Main Content

NGV AFDELING ARNHEM NIJMEGEN HOMEPAGE

 

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Algemeen

De GEA-kring Arnhem/Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
De kring organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Eenmaal per jaar organiseert de kring een Open dag, in samenwerking met De Bastei, centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in Nijmegen.
Twee tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de kring met onder meer het lezingenprogramma.
We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden.
De kring Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen.
Ook zijn er maandelijks werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby.

Er is een intensieve samenwerking met De Bastei in Nijmegen. Zie ook voor overige activiteiten van het museum: www.debastei.nl

Voorzitter: Piet van Kalmthout, tel. 024 3228073, e-mail piet@pietvankalmthout.com
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen, Tel: 024-3228073.

Leden betalen jaarlijks € 50 en zijn dan zowel donateur van de landelijke GEA als van de kring Arnhem/Nijmegen.

Lezingenprogramma voorjaar 2018

Di 13 febr. Herman Heskamp: ‘Het ontstaan van de stuwwal in de ijstijd in de omgeving van Nijmegen en de grote rivieren.’
Di 13 maart. Hans Sanders: ‘Kleur of geen kleur. De verbinding tussen geologie en archeologie’
Di 10 april. Sander van der Deure: ‘Expeditie Triceratops. Een dinosaurus opgraven in de USA, wie wil dat nou niet.’

De GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in De Bastei, het centrum voor natuur en cultuurhistorie, Waalkade 83-84, 6511 XR Nijmegen en zijn gratis toegankelijk voor leden van GEA en NGV. Parkeren kan in de Valkhofgarage, Voerweg 2, 6511 RT Nijmegen; ’s avonds tegen een goedkoop tarief.
Aanvang 20.00 uur. De lezingen zijn voor alle GEA-kringleden gratis toegankelijk. Tot de officiële opening van De Bastei in het voorjaar van 2018 zijn de GEA lezingen alleen toegankelijk voor de GEA-kringleden en de reguliere belangstellenden.

WERKGROEPEN

GEA Kring Arnhem – Nijmegen heeft drie verschillende actieve werkgroepen; n.l.

Werkgroep Mineralen
Werkgroep Paleo (fossielen)
Werkgroep Gesteentenherkenning

Meer informatie per werkgroep vind u in het betreffende menu.

Begin 2018 is het Natuurmuseum Nijmegen verhuisd naar het nieuwe centrum: “De Bastei”, gelegen aan de Waalkade. Het wordt een algemeen centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in de regio en startpunt voor allerlei activiteiten, waaronder natuurexcursies.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top