skip to Main Content

GEA KRING ARNHEM NIJMEGEN HOMEPAGE

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Konichalciet, Dump Kamariza, Griekenland, 1983

Piet van Kalmthout BB 2,9 mm ZS65 Foto: PvK2017

Bourgueticrinus urticulatus (zeeleliekopje). Krijt Companien

Teutonia groeve, Misburg nord, Hannover, 2016

Brigitte Boss BB 9.5 mm ZS260 Foto: PvK2021

 

Algemeen

De GEA-kring Arnhem/Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
Dit jaar viert de kring haar 50-jarig lustrum. Op zaterdag 15 oktober is er een feestelijke bijeenkomst gepland voor de eigen leden en genodigden.

De kring organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Eenmaal per jaar organiseert de kring een Open dag. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 29 oktober. Locatie: van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen
Twee tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de kring met onder meer het lezingenprogramma.
We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden.
De kring Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen.
Ook zijn er maandelijks werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby. Leden betalen jaarlijks € 60 en zijn dan zowel donateur van de landelijke GEA als van de kring Arnhem/Nijmegen.

Voorzitter: Piet van Kalmthout, tel. 024 3228073, e-mail piet@pietvankalmthout.com
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen, Tel: 024-3228073

Lezingenprogramma najaar 2022

Di 13 sept. Henk Jacobs: Van grindgat Tienray naar Agate Creec Australië.

Di 11 okt. Anne Schulp: De Tyrannosaurus naar Nederland.
Di 8 nov. Peter Floor: De geologische ontstaansgeschiedenis van de Alpen.
Di 13 dec. Henk Boer: Het ontstaan van de atomen op aarde.

De GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk, van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de GEA-kring Arnhem/Nijmegen. Niet-kringleden betalen € 5.  Aanvang 20.00 uur. Gratis parkeren in de directe omgeving.

WERKGROEPEN

GEA Kring Arnhem – Nijmegen heeft drie verschillende actieve werkgroepen; n.l.

Werkgroep Mineralogie

Werkgroep Paleontologie

Werkgroep Gesteenteherkenning

Meer informatie per werkgroep vind u in het betreffende menu.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top