skip to Main Content

GEA KRING ARNHEM NIJMEGEN HOMEPAGE

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Algemeen

De GEA-kring Arnhem/Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
De kring organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Eenmaal per jaar organiseert de kring een Open dag, in samenwerking met De Bastei, centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in Nijmegen.
Twee tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de kring met onder meer het lezingenprogramma.
We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden.
De kring Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen.
Ook zijn er maandelijks werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby.

Er is samenwerking met De Bastei in Nijmegen. Zie ook voor overige activiteiten van het museum: www.debastei.nl

Voorzitter: Piet van Kalmthout, tel. 024 3228073, e-mail piet@pietvankalmthout.com
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen, Tel: 024-3228073.

Leden betalen jaarlijks € 60 en zijn dan zowel donateur van de landelijke GEA als van de kring Arnhem/Nijmegen.

Lezingenprogramma voorjaar 2020

Di 14 jan. Jaarvergadering met verloting en verrassingslezing.

Di 11 febr. Peter Koomen: Waar komen de ijstijden vandaan. (Milankoviç en enkele ijstijddieren).
Di 10 mrt. Nico Zethof: Ammonieten in Zuid Frankrijk.
Di 14 april. Kees Mak: Mineralen van de Eifel.

De GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk, van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de GEAkring Arnhem/Nijmegen. Aanvang 20.00 uur. Gratis parkeren in de directe omgeving.

WERKGROEPEN

GEA Kring Arnhem – Nijmegen heeft drie verschillende actieve werkgroepen; n.l.

Werkgroep Mineralen
Werkgroep Paleo (fossielen)
Werkgroep Gesteentenherkenning

Meer informatie per werkgroep vind u in het betreffende menu.

De GEA kring werkt nauw samen met de Bastei, centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in de regio. Voor tentoonstellingen en activiteiten, waaronder natuurexcursies, zie www.debastei.nl.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top