skip to Main Content

GEA KRING ARNHEM NIJMEGEN HOMEPAGE

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Algemeen

De GEA-kring Arnhem/Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
De kring organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Eenmaal per jaar organiseert de kring een Open dag, in samenwerking met De Bastei, centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in Nijmegen.
Twee tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de kring met onder meer het lezingenprogramma.
We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden.
De kring Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen.
Ook zijn er maandelijks werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby.

Er is een intensieve samenwerking met De Bastei in Nijmegen. Zie ook voor overige activiteiten van het museum: www.debastei.nl

Voorzitter: Piet van Kalmthout, tel. 024 3228073, e-mail piet@pietvankalmthout.com
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen, Tel: 024-3228073.

Leden betalen jaarlijks € 60 en zijn dan zowel donateur van de landelijke GEA als van de kring Arnhem/Nijmegen.

Lezingenprogramma najaar 2019

Di 10 sept. Piet van Kalmthout: Historie muntgeld. Van Lydisch electrum tot Grieks zilver.

Di 8 okt. Sebastiaan de Vet: Ruimtepuin en planetenkruimels. Meteorieten als verhalenvertellers van ons zonnestelsel.
Di 12 nov. Paul Hille: Oorsprong en evolutie van de vogels.
Di 10 dec. Heiko Tap: Geologie en mineralogie van de Harz.

De GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in De Bastei, het centrum voor natuur en cultuurhistorie, Nijmegen, en zijn gratis toegankelijk voor leden van GEA en NGV. De toegang is via het entreegebouw van de Bastei, gevestigd naast de veerpoorttrappen aan de Lange Baan, het straatje dat parallel loopt aan de Waalkade. Parkeren kan in de Valkhofgarage, Nijmegen; ’s avonds tegen een goedkoop tarief.
Aanvang 20.00 uur. De lezingen zijn voor alle GEA-kringleden gratis toegankelijk.

WERKGROEPEN

GEA Kring Arnhem – Nijmegen heeft drie verschillende actieve werkgroepen; n.l.

Werkgroep Mineralen
Werkgroep Paleo (fossielen)
Werkgroep Gesteentenherkenning

Meer informatie per werkgroep vind u in het betreffende menu.

De GEA kring werkt nauw samen met de Bastei, centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in de regio. Voor tentoonstellingen en activiteiten, waaronder natuurexcursies, zie www.debastei.nl.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top