skip to Main Content

WERKGROEP GESTEENTEN HERKENNEN

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Werkgroep Gesteenteherkenning

De werkgroep, bestaande uit GEA-donateurs, kringleden en vrienden van het Natuurmuseum Nijmegen, komt eenmaal per maand bijeen in het depot van de Bastei, Derde Walstraat 55 te Nijmegen. Centraal staat het verwerven van praktische en theoretische kennis en identificatie van de diverse gesteentegroepen. De nadruk ligt op de herkenning van zwerfstenen, het herkennen van de diverse gesteentetypen en de minerale inhoud van deze gesteenten. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in het depot aanwezige collectie noordelijke én zuidelijke zwerfstenen, gesteentemonsters uit West-Europa en zeker ook de aanzienlijke collectie moedergesteenten uit Scandinavië. Op afspraak kan de werkgroep in de omgeving op excursie zwerfstenen gaan zoeken.

Data 2022: 25 jan, 22 febr, 29 mrt, 26 april.
Aanvang: 19.30 uur
Meer informatie bij de conservator geologie van De Bastei: Xander de Jong, tel. 024-3446556

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top