skip to Main Content

GEA KRING FRYSLÂN HOMEPAGE

excursie Poitou Frankrijk, Geakring Friesland

De Kring Fryslân telt ca. 60 leden en organiseert jaarlijks bijeenkomsten en excursies in de periode september t/m april.
Er worden dan lezingen gehouden over geologische onderwerpen in de breedste zin van het woord over; fossielen, mineralen, zwerfstenen, zand en geologie algemeen.

zie ook www.geologiefriesland.nl

 

De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden.
Adres Schoenmakersperk 2 8911EM.  Het museum is open vanaf 19.30 uur. Koffie ed € 1,-
Parkeren kan eenvoudig in twee grote parkeergarages ( Oldehove of Hoeksterend) op ca. 500 m afstand.
Website: www.natuurmuseumfryslan.nl

Beste kringleden,

We zijn dit jaar voortvarend van start gegaan met een aantal prachtige lezingen. Echter het Corona virus heeft ons ingehaald. De consequentie is dat dit seizoen, zeker tot de zomervakantie, al onze geplande lezingen, excursies ed. komen te vervallen

Wij wensen u een goede gezondheid, wees voorzichtig en hopelijk tot na de zomer met een nieuwe seizoen met lezingen en excursies.

excursie naar de Eifel Geakring Friesland

Alle lezingen zijn komen te vervallen…

Bestuursamenstelling vanaf 1 jan 2020:

Voorzitter:                    Harm Wieringa          voorzitter@geologiefriesland.nl
(vice) Voorzitter:         Hendrik Zijlstra         voorzitter@geologiefriesland.nl
Penningmeester:         Laure Spriensma       penningmeester@geologiefriesland.nl
Secretaris:                     Anja Hofmeester       secretaris@geologiefriesland.nl
Algemeen lid:              Wiepkje Haagen
Contact:
Secretariaat:                  Anja Hofmeester        secretaris@geologiefriesland.nl
Jan Flintermanlaan 14, 9269 VW Veenwouden
Ledenadministratie:    Laure Spriensma        penningmeester@geologiefriesland.nl

Website beheer:           Wietse Smit                webmaster@geologiefriesland.nl


Lidmaatschapsgeld ed overmaken aan onze penningmeester, via rekeningnummer Kring Fryslân. NL11 RABO 0363 0345 79

Lid worden van de stichting Geologische activiteiten en dus ook van GEA kring Friesland?  De landelijke contributie voor de stichting GEA is  € 35,00 en de kring Friesland contributie naar € 18,50 .   Totaal € 53,50,-  per jaar.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top