skip to Main Content

GEA KRING ROTTERDAM HOMEPAGE

 

Geologie in Rijnmond

GEA kring Rotterdam is op 17 mei 1973 opgericht en bestaat al meer dan 40 jaar. Samen met afdeling Maaswaarden van de Nederlandse Geologische Vereniging komen wij 1x per maand bij elkaar. Het bestuur zorgt ervoor dat de Kringleden een zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk programma krijgen. De Kringavonden bieden de Kringleden kennis te maken met de wereld van de geologie door regelmatig gastsprekers uit te nodigen, dagexcursies te organiseren, workshopavonden, etc. te organiseren. Het geologisch seizoen start in september en loopt door tot juli. Het seizoen wordt afgesloten met een (buitenlandse) excursie.

Kringlid worden

Kortom. Wij zijn een informele geologische club bestaande uit enthousiaste Kringleden en bestuursleden. Lid worden van de afdeling kost u slechts €25 per jaar. Daarnaast ontvangt u iedere maand onze digitale geologische nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over geologie en over onze kringactiviteiten? Dan kunt u zich richten tot Sandra van Dam, secretaris, tel: 06-13908636. E-mail: sekreeft@gmail.com of aan Gerhard Karreman, penningmeester, tel: 06-24517006, e-mail: hoksjon@gmail.com

Lokatie

De bijeenkomsten worden gehouden in de Klepperwei, Zwaluwenlaan 1 te Rhoon. Het is gratis voor de deur parkeren en de lokatie is goed met het openbaar vervoer (metro) te bereiken. Uitstappen bij metrohalte Rhoon. Let op: dit betreft een tijdelijke locatie. Wij hopen eind 2019 terug te kunnen keren aan de Dorpsstraat, eveneens in Rhoon. Aanvang: 20.00 uur. De deur is open vanaf 19.30 uur. Tot Ziens en loop eens bij ons binnen!


Geologische excursie naar groeve Romontbos, najaar 2016.


Excursie naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel, zaterdag 22 april 2017.

Excursie Spaubeek

Themawandeling en bezoek aan groeve Spaubeek (voorjaar 2018)

Facebook: www.facebook.com/georijnmond

Nieuwsbrieven 2018

GEANGV nieuwsbrief februari 2018

GEANGV nieuwsbrief maart 2018

GEANGV nieuwsbrief april 2018

GEANGV nieuwsbrief mei 2018

GEANGV nieuwsbrief september 2018

 

Archief: Nieuwsbrieven 2016 en 2017

GEA nieuwsbrief december 2016 Rotterdam

Nieuwsbrief GEANGV februari 2017

Nieuwsbrief GEANGV maart 2017

Nieuwsbrief GEANGV april 2017

Nieuwsbrief GEANGV september 2017

GEANGV nieuwsbrief november 2017

GEANGV nieuwsbrief december 2017

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top