skip to Main Content

GEA KRING ROTTERDAM HOMEPAGE

Geologie in Rijnmond

GEA kring Rotterdam is op 17 mei 1973 opgericht. Het aantal leden is de vorige jaren helaas zeer sterk gedaald.
In het voorjaar van 2020 hebben we getracht Maaswaarden (Rotterdam) weer op de been te helpen.
Hans van ’t Zelfde (voorzitter GEA) zal gedurende 2 jaar voorzitter a.i. zijn. De kring Maaswaarden zal zoals in het verleden, bestaan uit zowel GEA- als NGV-leden.
Allen, zowel GEA donateurs, NGV-leden als andere geïnteresseerden, die willen deelnemen aan kring Maaswaarden, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de voorzitter a.i.

 


Geologische excursie naar groeve Romontbos, najaar 2016.


Excursie naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel, zaterdag 22 april 2017.

Excursie Spaubeek

Themawandeling en bezoek aan groeve Spaubeek (voorjaar 2018)

Voor het opdoen van inspiratie over wat er allemaal mogelijk is in groepsverband kunt u wat rondneuzen in onderstaande Nieuwsbrieven.
LET OP: correspondentie adressen die worden genoemd in de nieuwsbrieven zijn niet meer geldig.

Het huidige correspondentie adres is: Hans van ’t Zelfde, voorzitter.gea@gea-geologie.nl

Nieuwsbrieven 2018

GEANGV nieuwsbrief februari 2018

GEANGV nieuwsbrief maart 2018

GEANGV nieuwsbrief april 2018

GEANGV nieuwsbrief mei 2018

GEANGV nieuwsbrief september 2018

 

Archief: Nieuwsbrieven 2016 en 2017

GEA nieuwsbrief december 2016 Rotterdam

Nieuwsbrief GEANGV februari 2017

Nieuwsbrief GEANGV maart 2017

Nieuwsbrief GEANGV april 2017

Nieuwsbrief GEANGV september 2017

GEANGV nieuwsbrief november 2017

GEANGV nieuwsbrief december 2017

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top