skip to Main Content

ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

13 september 2017

Opening van het nieuwe seizoen met vakantievondsten en degene die willen een korte (foto) presentatie houden over zijn (geologische) vakantie. Marcel van Schoor zal o.a. een korte foto presentatie houden over zijn geologische reis naar Noorwegen.

11 oktober 2017
Gastlezing door Hans de Kruik over De wondere wereld van de slijpplaatjes
“Slijpplaatjes zijn in feite dunne doorsneden uit stenen. Ze zijn slechts enkele honderdste mm dik en zijn om die reden vrijwel allemaal doorzichtig. Ze worden voornamelijk gebruikt voor microscopisch onderzoek van mineralen in gesteenten de zgn. petrologie. Is een gesteente van metamorfe, sedimentaire of chemische oorsprong? 
Behoort een steen nu tot een graniet, een gabbro of bijvoorbeeld een syeniet?
Hoe ziet een steenmeteoriet er onder de microscoop uit?
Met slijpplaatjes worden de geheimen blootgelegd. 
Niet alleen gesteenten maar ook geologische verschijnselen kunnen met behulp van slijpplaatjes onderzocht worden. Denk aan blikseminslagen in zand of meteoorinslagen op aarde. Welke veranderingen ondergaan hierdoor de onderliggende gesteentes? Een slijpplaatje laat het zien.
We zijn als amateurgeoloog geneigd alleen maar fossielen te verzamelen en te bestuderen die met het oog of met een loep zichtbaar zijn. Vaak zijn fossielen bijzonder donker gekleurd of zijn de structuren te klein om met een loep waar te nemen. Ook zijn er fossiele levensvormen zoals dinoflagellaten, diatomeeën en foraminiferen die verborgen zitten in vuurstenen en die bewondering afdwingen om hun goede conservatie, zelfs na 100 miljoen jaar of ouder. Deze eencellige organismen hebben een diameter variërend tussen 10 micron en 200 micron en hebben behoort tot het plankton van de zee. Veel van deze organismen zijn fotosynthetisch 
en produceren onder invloed van zonne-energie zuurstof. 
Ze zijn verantwoordelijk voor de helft van alle zuurstofproductie op aarde!
Toch even iets om bij stil te staan.
Toepassingen voor onderzoek aan fossiele micro-organismen zijn o.a.: statigrafisch onderzoek van aardlagen, opsporen van delfstoffen met name aardolie en klimaatonderzoek.
Omdat tijdens deze dialezing zowel mineralen als fossielen behandeld worden komen zowel mineraalverzamelaars als fossielenverzamelaars aan hun trekken.”

8 november 2017
Gastlezing door Herman van Dennebroek over Namibië: woestijnen, aquamarijnen en koper. 
“In 2007, 2009 en 2011 maakte Herman van Dennebroek individuele rondreizen door Namibië en Botswana. Woestijnen domineren het landschap in beide landen. Maar ook gebergten, zoutpannen, en zelfs tropisch oerwoud zijn in beide landen te vinden. Het extreem droge klimaat zorgt voor een sterke erosie van de gebergten. Het is fascinerend om te zien hoe de natuur zich aanpast aan de droogte. Het land is rijk aan mineralen grondstoffen. Het zijn de mineralen die als een magneet de verzamelaar naar zich toe trekken. Via diverse contacten houdt Herman de informatie over Namibië actueel. De lezing bestaat uit twee delen. Voor de pauze wordt u vanuit geografisch perspectief meegenomen door beide landen. Daarbij komen o.a. aan de orde: woestijnen, gebergten en markante geologische verschijningen, enkele sociaal economische onderwerpen, mijnbouw en natuurlijk de verschillende mineralen. Namibië zal in de lezing de meeste aandacht krijgen. Na de pauze wordt aandacht besteed aan de beroemde mijn van Tsumeb. De Tsumeb mijn was een zeer bijzondere kopermijn. In deze mijn zijn naast het primaire erts zeer veel secundaire mineralisaties ontstaan. In de lezing zal een en ander uitgelegd worden begeleid door vele foto’s van mineralen uit de eigen collectie”.

13 december 2017
Geologische workshopavond door en voor leden en Openbaar Publiek. Voor de pauze een lezing door Mirjam Block. Het thema wordt nog vastgesteld. Na de pauze workshop doe-avond.

10 januari 2018
Receptie, borrel en inmiddels traditioneel, de Geologische Quiz, verzorgd door Maarten Mostert en Mirjam Block. Ook zal deze avond Henk Boer ons meenemen op zijn reis door Spanje die hij in september 2017 heeft gemaakt.

14 februari 2018 
Gastlezing over schelpen door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.         

14 maart 2018
Lezing door Marcel Verschoor, thema de geologie van het Devoon.

14 april 2018
Op stap naar… 1 daagse excursie naar groeve Spaubeek in Limburg. Aanvang 10.30 uur.

9 mei 2017 / juni excursie naar de Ardennen
Voorbereiding excursie naar de Ardennen+ jaarlijkse bestuursvergadering.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top