skip to Main Content

AMSTELLANDER EN NIEUWSBRIEVEN

Uw e-mail adres is essentieel. Heeft u een nieuw adres geef dat dan a.u.b. direct door aan onze secretaris. U bent voor ons dan altijd bereikbaar.

Amstellander:
Onze vereniging heeft ook een contactorgaan (de Amstellander) dat 2x per jaar verschijnt. De reeds eerder verschenen Amstellanders zijn op verzoek beschikbaar.

Voorbeeld:

2019: Amstellander 2019 52 voorjaar web  Amstellander 2019 53 najaar

 

 

 

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top