skip to Main Content

AMSTELLANDER EN NIEUWSBRIEVEN

Uw e-mail adres is essentieel. Heeft u een nieuw adres geef dat dan a.u.b. direct door aan onze secretaris. U bent voor ons dan  altijd bereikbaar.

Amstellander:
Onze kring heeft ook een contactorgaan (de Amstellander) dat sinds 2015 als regel 2x per jaar in elektronische PDF vorm verschijnt. De reeds eerder verschenen Amstellanders zijn hier nog in te zien.

2021: volgt

2020: volgt

2019: Amstellander 2019 52 voorjaar web  Amstellander 2019 53 najaar

2018: Amstellander 2018 50 voorjaar    Amstellander 2018 51 najaar

2017: Amstellander 2017 48 voorjaar    Amstellander 2017 49 najaar

 

 

 

 

 

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top