skip to Main Content

GEOLOGISCHE VERENIGING ZWOLLE EN OMSTREKEN

De Geologische Vereniging Zwolle en Omstreken bestaat ruim 50 jaar en telt momenteel zo’n 60 leden. De afdeling telt zowel leden die slechts in hun vakantie stenen zoeken, als ook mensen die zich vrijwel dagelijks met geologie bezighouden. De Geologische Vereniging Zwolle e.o. stelt zich ten doel de amateurgeologie te bevorderen in de meest brede zin van het woord. In de praktijk betekent dit:

  • Maandelijkse bijeenkomsten met lezingen over geologische onderwerpen
  • Het op deze avonden bekijken en determineren van elkaars vondsten
  • Een eigen nieuwsbrief die wordt verstuurd via email
  • Jaarlijks meerdere excursies naar geologische plaatsen in binnen- en buitenland
  • Het uitwisselen van geologische tips en vindplaatsgegevens

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top