skip to Main Content

LVGA AFDELING ARNHEM-NIJMEGEN

LVGA AFDELING ARNHEM-NIJMEGEN

Konichalciet, Dump Kamariza, Griekenland, 1983

Piet van Kalmthout BB 2,9 mm ZS65 Foto: PvK2017

Bourgueticrinus urticulatus (zeeleliekopje). Krijt Companien

Teutonia groeve, Misburg nord, Hannover, 2016

Brigitte Boss BB 9.5 mm ZS260 Foto: PvK2021

 

Algemeen

De LVGA afdeling Arnhem-Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
In 2022 vierde de kring haar 50-jarig lustrum. Ter gelegenheid daarvan is een boekje uitgegeven, getiteld: Verzamelaars vertellen hun verhaal. Het van talloze foto’s voorziene boekje is voor € 12,50 nog verkrijgbaar door een mail te sturen naar de voorzitter: piet@pietvankalmthout.com.

De afdeling organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Op zondag 17 november 2024 organiseert de afdeling in samenwerking met De Bastei, museum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen, een Open Dag met determinatiemogelijkheden.
Twee- tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de afdeling met onder meer het lezingenprogramma.
De afdeling Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene avonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen. We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden en betalen dan de toegang.
Daarnaast zijn er maandelijks 3 verschillende werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby. Leden betalen jaarlijks € 25 voor het afdelingslidmaatschap plus € 4 of € 40 voor de landelijke LVGA.

Voorzitter: Piet van Kalmthout,  e-mailadres: piet@pietvankalmthout.com  Tel. 024-3228073.
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen.

Lezingenprogramma najaar 2024

Di 10 sept. Rik Dillen ‘Edel- en andere stenen’.

Di 8 okt. Jimmy de Rooij ‘Het grootste Triceratops massagraf ter wereld’.

Di 12 nov. Lezing nog niet bekend.

Di 10 dec. Lezing nog niet bekend.

De LVGA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk, van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de LVGA afdeling Arnhem-Nijmegen. Niet-afdelingsleden betalen € 7,50 inclusief consumptie. Alleen contante betalingen. Aanvang 20.00 uur. Gratis parkeren in de directe omgeving.

WERKGROEPEN

GEA Kring Arnhem – Nijmegen heeft drie verschillende actieve werkgroepen. Zie betreffende pagina’s.

Werkgroep Mineralogie

Werkgroep Paleontologie

Werkgroep Gesteenteherkenning

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top