skip to Main Content

WERKGROEP GESTEENTEN HERKENNEN

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Werkgroep Gesteenteherkenning

De werkgroep, bestaande uit LVGA-leden en vrienden van het Museum voor Natuur en Cultuurhistorie De Bastei, komt eenmaal per maand bijeen, meestal de laatste dinsdagavond van de maand. Locatie: depot van de Bastei, derde Walstraat 55, Nijmegen. Centraal staat het verwerven van praktische en theoretische kennis en identificatie van de diverse gesteentegroepen. De nadruk ligt op de herkenning van zwerfstenen, het herkennen van de diverse gesteentetypen en de minerale inhoud van deze gesteenten. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in het depot aanwezige collectie noordelijke Ʃn zuidelijke zwerfstenen, gesteentemonsters uit West-Europa en zeker ook de aanzienlijke collectie moedergesteenten uit Scandinaviƫ. Op afspraak kan de werkgroep in de omgeving op excursie zwerfstenen gaan zoeken.

Data 2024: 24 sept, 22 okt, 26 nov.
Aanvang: 19.30 uur
Meer informatie bij de conservator geologie van De Bastei: Xander de Jong, tel. 0485-346630

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top