skip to Main Content

NGV AFDELING LIMBURG HOMEPAGE

WAT DOEN WIJ?

De aarde waarop wij leven herbergt vele geheimen, die de nieuwsgierige mens steeds hebben geïnteresseerd. Geleidelijk aan is de kennis van de aarde een wetenschap geworden, maar ook de belangstellende amateur die met open ogen door het landschap wandelt, kan zich veel geologische kennis eigen maken.

 


Attentie: Tot onze spijt gaan, nog steeds, vanwege het coronavirus, alle lezingen en excursies tot 1 september niet door. Houd er rekening mee, dat toekomstige lezingen en excursies eveneens afgelast kunnen worden. Kijk op de site voor nieuwe meldingen.
Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Limburg heeft, wat geologie betreft, een groot aantal mogelijkheden. Kalksteen, löss, grind en zand zijn op veel plaatsen ontsloten en bieden de mogelijkheid een blik te werpen op lagen die in het verre verleden zijn ontstaan. De aangrenzende gebieden van Eifel en Ardennen zijn eveneens interessant, door het voorkomen van weer andere gesteentelagen en overblijfselen van vulkanische activiteit.

Het doel van onze vereniging is het verspreiden van kennis en het bevorderen van de studie betreffende de geologie. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid:

  • Houden van geologische Lezingen
  • Geologische Excursies
  • Werkgroep Mineralen
  • Tijdschrift Sprekende Bodem
  • Tentoonstelling
  • Geologische Publicaties

 

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top