skip to Main Content

NGV AFDELING LIMBURG HOMEPAGE

WAT DOEN WIJ?

De aarde waarop wij leven herbergt vele geheimen, die de nieuwsgierige mens steeds hebben geïnteresseerd. Geleidelijk aan is de kennis van de aarde een wetenschap geworden, maar ook de belangstellende amateur die met open ogen door het landschap wandelt, kan zich veel geologische kennis eigen maken.

 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

We zijn blij te kunnen aankondigen dat onze activiteiten weer ongestoord plaats kunnen vinden, corona staat ons niet meer in de weg. Dat begint met onze ledenbijeenkomst op 8 maart in het Museum te Valkenburg, waar dr. Geert-Jan Vis van TNO ons meevoert naar boringen te Eys, die een hernieuwde blijk kunnen geven op de geologische ondergrond.
Ook de rest van ons activiteitenprogramma, zoals gepubliceerd in de laatste Sprekende Bodem, kan vanaf nu gewoon doorgang vinden.
Wij hopen velen van u weer te ontmoeten!
Het bestuur
Blijf regelmatig op deze site kijken voor nieuwe meldingen. 

Limburg heeft, wat geologie betreft, een groot aantal mogelijkheden. Kalksteen, löss, grind en zand zijn op veel plaatsen ontsloten en bieden de mogelijkheid een blik te werpen op lagen die in het verre verleden zijn ontstaan. De aangrenzende gebieden van Eifel en Ardennen zijn eveneens interessant, door het voorkomen van weer andere gesteentelagen en overblijfselen van vulkanische activiteit.

Het doel van onze vereniging, opgericht in 1948, is het verspreiden van kennis en het bevorderen van de studie betreffende de geologie. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid:

  • Houden van geologische Lezingen
  • Geologische Excursies
  • Werkgroep Mineralen
  • Tijdschrift Sprekende Bodem
  • Tentoonstelling
  • Geologische Publicaties

 

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top