skip to Main Content

NGV AFDELING LIMBURG HOMEPAGE

WAT DOEN WIJ?

De aarde waarop wij leven herbergt vele geheimen, die de nieuwsgierige mens steeds hebben geïnteresseerd. Geleidelijk aan is de kennis van de aarde een wetenschap geworden, maar ook de belangstellende amateur die met open ogen door het landschap wandelt, kan zich veel geologische kennis eigen maken.

 

Heeft U het al gehoord of gelezen?

Dit jaar viert de afdeling Limburg, met enige vertraging door corona, haar 75 jarig bestaan. Daartoe organiseren wij een GeoMarkt, waarvoor ook alle belangstellenden vriendelijk zijn uitgenodigd. Kijk op de pagina GeoMarkt 2023
Het bestuur
Blijf regelmatig op deze site kijken voor nieuwe meldingen. 

Limburg heeft, wat geologie betreft, een groot aantal mogelijkheden. Kalksteen, löss, grind en zand zijn op veel plaatsen ontsloten en bieden de mogelijkheid een blik te werpen op lagen die in het verre verleden zijn ontstaan. De aangrenzende gebieden van Eifel en Ardennen zijn eveneens interessant, door het voorkomen van weer andere gesteentelagen en overblijfselen van vulkanische activiteit.

Het doel van onze vereniging, opgericht in 1948, is het verspreiden van kennis en het bevorderen van de studie betreffende de geologie. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid:

  • Houden van geologische Lezingen
  • Geologische Excursies
  • Werkgroep Mineralen
  • Tijdschrift Sprekende Bodem
  • Tentoonstelling
  • Geologische Publicaties

 

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top