skip to Main Content

EXCURSIE GRINDGROEVE L’ORTYE

Zand- en grindgroeve “L’Ortye” te Meers – Stein stelt haar groeve open voor belangstellenden tijdens excursies van de NGV Afdeling Limburg. In deze grindgroeve wordt jong Maasgrind gewonnen. Hierin vinden we gesteenten uit de jongste afzettingen van de Maas met de hierin voorkomende mineralen en fossielen.

In verband met de coronamaatregelen konden de excursies in 2021 helaas niet doorgaan. Het bestuur hoopt deze in 2022 weer te mogen houden.

Grindgroeve L’Ortye

Bijeenkomst om 9.30h op de parkeerplaats aan de westkant van het nieuwe gemeentehuis van Stein. Vandaar gaan we samen naar de groeve. U hoeft zich niet aan te melden voor deze excursie.

Voorwaarden voor deelname:
•Betreden van de grindgroeve is op eigen risico.
•Deelnemers kunnen de firma L’Ortye, de excursieleiders en de Nederlandse Geologische Vereniging niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden nadeel of schade in welke vorm dan ook.
•Voor aanvang van de excursie dient U het volgende getekende Formulier L’Ortye in te leveren.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top