skip to Main Content

EXCURSIES NAAR DE KREKO (B)

Op 1 juni 2019 stelt grondstoffenleverancier Sa Kreco NV haar Belgische groeve, vroeger bekend als groeve CPL, voor leden van de afdeling Limburg, open voor een verzamelexcursie. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee en willen onderzoeken of deze excursie een vast programmapunt kan worden. Uiteraard vereist dit de toestemming van het bedrijf en die moeten we nog verdienen. Een groeve naar tevredenheid van de eigenaar bezoeken betekend dus letten op veiligheid en respect, net zoals we dat bij andere excursies doen.

In deze groeve wordt in dagbouw kalksteen (mergel) gewonnen voor industriële- en landbouwtoepassingen. In de hier ontsloten Krijtlagen vinden we vele fossielen uit de Krijtzee van ca. 65 miljoen jaar geleden. In deze groeve zijn met name de basislagen van de Formatie van Gulpen (witte Krijtlagen) mooi ontsloten (de top van de Kalksteen van Zeven Wegen, de kalksteen van Vijlen en Lixhe en het vuursteeneluvium). De groeve is ook voor de niet-verzamelaar geologisch erg interessant.

Aan het bezoeken van groeven, mijnstortplaatsen en andere excursie-locaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden.

Deelnemers dienen in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf en andere deelnemers. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers op geen enkele manier in gevaar brengen. Het behoort tot de mogelijkheden dat gedeelten van de groeven worden afgesloten, daar mag dus zeker niet naar fossielen worden gezocht.

Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.

Voor deelname aan deze excursie is aanmelding via dit Formulier Kreco 2019 verplicht (ook te vinden in de het eerste nummer van “Sprekende Bodem”). Om het formulier te kunnen gebruiken is het programma Acrobat Reader nodig. Dit kan gratis van de website van Adobe  gedownload worden.

In dit aanmeldingsformulier is opgenomen een “Verklaring akkoordbevinding algemene voorwaarden en instructie deelname excursies”. Verder verklaart U persoonlijk te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Bij aankomst bij de groeve dienen de deelnemers zich te melden bij de excursieleiding. Hier worden deelnemers gecontroleerd op:

  • bent U (betalend) lid van de Afdeling Limburg;
    kontrole aan de hand van de ledenlijst en geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs). Alleen leden van de afdeling Limburg mogen worden toegelaten.
  • bent U minimaal 12 jaar; alleen deelnemers van 12 jaar en ouder mogen worden toegelaten. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar mogen alleen worden toegelaten onder 1:1 begeleiding van een volwassene, die continue de veiligheid rondom de jeugdige deelnemer bewaakt. Naam en handtekening van de begeleider worden op het formulier gezet.
  • Is het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend.

Bij niet voldoen aan een van deze 3 voorwaarden wordt de deelname geweigerd. Bij accoord ontvangt U een groene entreebon, die U bij de ingang van de groeve moet tonen.

Onder deelnemers aan de excursie worden dan ook strikt en alleen die personen
verstaan die dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld en ondertekend.

Iedere deelnemer aan de excursies dient een geschikte veiligheidshelm en een veiligheidsvestje te dragen gedurende de hele loop van de excursie. Zonder helm wordt men niet in de groeve toegelaten. Het afzetten van de helm in de groeve wordt gezien als een reden de deelnemer aan de excursie uit de groeve weg te sturen. Iedere deelnemer dient zelf te zorgen voor een geschikte veiligheidshelm!

Routebeschrijving vanuit Maastricht:
– Volg de autosnelweg A2 richting Luik.
– Neem de eerste afslag na de grensovergang (Lixhe Voeren-Fourons) en houd op de afrit de linkerbaan aan.
– Bij de verkeerslichten rechtdoor, de N602 volgen richting Lixhe.
– Op het verkeersplein de eerste afrit richting Lixhe nemen, de stuw over. Blijf de weg N602 volgen.
– Ga aan het einde van de weg, op de T-kruising, linksaf op de N671 richting Tongres-Liége-Visé.
-Ongeveer 500 m nadat men onder de spoorbrug door is gereden op de Rue d’Eben (Harcourt), rechts de uitvoegstrook en inrit nemen.Neem deze inrit richting Kreco (groeve) en Intradel CET (stortplaats).
– Ga voor het hek van het stort linksaf het groeveterrein van Kreco op. Links ziet men dan het kantoor en de parkeerplaats.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top