skip to Main Content

EXCURSIE NAAR STEENSTORT HENDRIK

De Firma Hendrik B.V. te Brunssum stelt haar groeve open voor belangstellenden.

Op dit steenstort van de voormalige steenkolenmijnen Emma en Hendrik vinden we gesteenten, mineralen en fossielen uit het Carboon. Fossielen uit het Carboon toont de meest voorkomende fossielen van dit steenstort.

In verband met de coronamaatregelen konden de excursies in 2021 helaas niet doorgaan. Het bestuur hoopt deze in 2022 weer te mogen houden.

Hopende op uw begrip, het bestuur

In 2020 zijn de excursies op de zaterdagen 23 mei en 29 augustus.


Steenstort Hendrik

Bijeenkomst om 9.30 h aan de ingang van het bedrijf aan de Grensweg te Brunssum.  De groeve dient uiterlijk om 13.00 uur te zijn verlaten.
U hoeft zich niet aan te melden voor deze excursies.

Voorwaarden voor deelname:

  • Betreden van het steenstort is op eigen risico. Deelnemers kunnen de Firma Hendrik B.V. te Brunssum, de excursieleiders en de Nederlandse Geologische Vereniging niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden nadeel of schade in welke vorm dan ook.
  • In de groeve dienen voor de herkenbaarheid gele of oranje hesjes te worden gedragen. Dezelfde hesjes worden voor in de auto gebruikt.
  • Voor aanvang van de excursie dient U het volgende getekende Inschrijfformulier Hendrik in te leveren.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top