skip to Main Content

EXCURSIE NAAR STEENSTORT HENDRIK

De Firma Hendrik B.V. te Brunssum stelt haar groeve open voor belangstellenden.

Op dit steenstort van de voormalige steenkolenmijnen Emma en Hendrik vinden we gesteenten, mineralen en fossielen uit het Carboon. Fossielen uit het Carboon toont de meest voorkomende fossielen van dit steenstort.

In 2023 zijn de excursies op de zaterdagen 20 mei en 26 augustus.


Steenstort Hendrik

Bijeenkomst om 9.30 h aan de ingang van het bedrijf aan de Grensweg te Brunssum.  De groeve dient uiterlijk om 13.00 uur te zijn verlaten.

Voorwaarden voor deelname:

  • Door aangescherpte veiligheidseisen mogen alleen leden van de afdeling Limburg toegelaten worden op deze excursie. Niet leden kunnen per mail om toestemming verzoeken aan: schinsco@home.nl . Zie ook de algemene voorwaarden op de pagina “Excursieprogramma”
  • Betreden van het steenstort is op eigen risico. Deelnemers kunnen de Firma Hendrik B.V. te Brunssum, de excursieleiders en de Nederlandse Geologische Vereniging niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden nadeel of schade in welke vorm dan ook.
  • Deelnemers dienen een WA verzekering te hebben.
  • In de groeve dienen voor de herkenbaarheid gele of oranje hesjes te worden gedragen. Dezelfde hesjes worden ook in de auto gebruikt.
  • De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar, Personen jonger dan 18 jaar moeten apart begeleid worden door een volwassene.
  • Voor aanvang van de excursie dient U het volgende getekende Inschrijfformulier Hendrik in te leveren.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top