skip to Main Content

EXCURSIEPROGRAMMA

Door de afdeling Limburg worden elk jaar een aantal excursies  verzorgd. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene geologie van Zuid-Limburg in de vorm van geologische wandelingen. Hierbij komen ook landschappelijke eigenschappen en de bijbehorende flora aan bod.
Het Carboon door het bezoeken van een steenstort van een van de voormalige mijnen. Hier kunnen Carboonfossielen, gesteenten en mineralen gevonden worden.
Maasgesteenten door het bezoek aan een grindwinningsbedrijf, waar vele soorten maasgesteenten gevonden kunnen worden. Ook worden hier fossielen en mineralen gevonden.
Het Krijt door excursies naar de mergelgroeve van de ENCI. Hier worden zeer veel mooie Krijtfossielen gevonden. De belangstelling voor deze excursies is dan ook groot

Deelname aan de excursies is voor iedereen mogelijk, zowel leden als niet-leden, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Een uitzondering hierop vormen de excursies naar de ENCI-groeve; deze zijn alleen toegankelijk voor leden van de afdeling Limburg.
De meeste excursies hebben afzonderlijke voorwaarden; lees deze aandachtig door.
Zie de betreffende pagina’s voor adressen, tijden en voorwaarden.

Excursieprogramma 2018
Zaterdag 17 maart Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 31 maart Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 07 april Grindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zaterdag 14 april Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zondag   22 april Geologische wandeling rond Meerssen met Jan Nillesen. Vertrek om 12.30 h op de parkeerplaats bij de kerk; Sint Catharinastraat 1, 6235 BC Ulestraten.
Zaterdag 28 april Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 12 mei Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 19 mei Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 26 mei Steenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum
Zaterdag 16 juni Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 30 juni Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 07 juli Steenstort mijn Laura en Vereeniging te Eygelshoven
Zaterdag 14 juli Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 28 juli Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 11 augustus Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 25 augustus Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 01 september Steenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum
Zaterdag 08 september Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 22 september Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 29 september Grindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zaterdag 06 oktober Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 20 oktober Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 03 november Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zondag   11 november Geologische wandeling Voerstreek met Wiel Schins. Vertrek om 13.00 h op het parkeerterrein aan de Boomstraat (bij nr. 29) te ’s Gravenvoeren.
Zaterdag 17 november Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 01 december Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies
Zaterdag 15 december Kalksteengroeve ENCI Maastricht; zie instructies

 

Algemene voorwaarden voor deelname aan een excursie:

Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand houden tot de afgronden en in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar brengen.

Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
De afdeling Limburg behoudt zich het recht voor excursies af te gelasten, zelfs nog op de geplande excursiedag indien de veiligheid in het geding is.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top