skip to Main Content

EXCURSIEPROGRAMMA

Door de afdeling Limburg worden elk jaar een aantal excursies  verzorgd. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene geologie van Zuid-Limburg in de vorm van geologische wandelingen. Hierbij komen ook landschappelijke eigenschappen en de bijbehorende flora aan bod.
Het Carboon door het bezoeken van een steenstort van een van de voormalige mijnen. Hier kunnen Carboonfossielen, gesteenten en mineralen gevonden worden.
Maasgesteenten door het bezoek aan een grindwinningsbedrijf, waar vele soorten maasgesteenten gevonden kunnen worden. Ook worden hier fossielen en mineralen gevonden.
Het Krijt door excursies naar een of meer mergelgroeves. Hier worden zeer veel mooie Krijtfossielen gevonden.

Deelname aan deze excursies is voor iedereen mogelijk, zowel leden als niet-leden, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
De meeste excursies hebben afzonderlijke voorwaarden; lees deze aandachtig door.
Zie de betreffende pagina’s voor adressen, tijden en voorwaarden.

Excursieprogramma 2019
Zaterdag 06 aprilGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zondag   28 aprilGeologische wandeling rond de Formatie van Kunrade met Jan Nillesen. Vertrek om 12.30 h op de parkeerplaats bij de kerk; Kerkstraat 30, 6367 JE Ubachsberg.
Zaterdag 25 meiSteenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum
Zaterdag 01 juniKrijtgroeve Kreco (België)
Zaterdag 22 juniGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zaterdag 06 juliSteenstort mijn Laura en Vereeniging te Eygelshoven
Zaterdag 31 augustusSteenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum
Zaterdag 28 sept.Grindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zondag   20 oktoberGeologische wandeling ENCI groeve met Wiel Schins. Vertrek om 13.00 h op de parkeerplaats waar de weg omhoog gaat naar Casino Slavante, vlak voor de ENCI gebouwen. Adres ENCI: Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht.

 

Algemene voorwaarden voor deelname aan een excursie:

Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand houden tot de afgronden en in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar brengen.

Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
De afdeling Limburg behoudt zich het recht voor excursies af te gelasten, zelfs nog op de geplande excursiedag indien de veiligheid in het geding is.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top