skip to Main Content

EXCURSIEPROGRAMMA

We zijn blij te kunnen aankondigen dat onze activiteiten weer ongestoord plaats kunnen vinden, corona staat ons niet meer in de weg. Dat begint met onze ledenbijeenkomst op 8 maart in het Museum te Valkenburg, waar dr. Geert-Jan Vis van TNO ons meevoert naar boringen te Eys, die een hernieuwde blijk kunnen geven op de geologische ondergrond.
Ook de rest van ons activiteitenprogramma, zoals gepubliceerd in de laatste Sprekende Bodem, kan vanaf nu gewoon doorgang vinden.
Wij hopen velen van u weer te ontmoeten!
Het bestuur
Blijf regelmatig op deze site kijken voor nieuwe meldingen. 

Door de afdeling Limburg worden elk jaar een aantal excursies  verzorgd. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene geologie van Zuid-Limburg in de vorm van geologische wandelingen. Hierbij komen ook landschappelijke eigenschappen en de bijbehorende flora aan bod.
Het Carboon door het bezoeken van een steenstort van een van de voormalige mijnen. Hier kunnen Carboonfossielen, gesteenten en mineralen gevonden worden.
Maasgesteenten door het bezoek aan een grindwinningsbedrijf, waar vele soorten maasgesteenten gevonden kunnen worden. Ook worden hier fossielen en mineralen gevonden.
Het Krijt door excursies naar een of meer mergelgroeves. Helaas zijn de mogelijkheden beperkt door het sluiten van  ’t Rooth en de ENCI-groeve. Gelukkig hebben we toestemming van de Firma sa Kreco gekregen om haar groeve te mogen bezoeken.

Deelname aan deze excursies is voor iedereen mogelijk, zowel leden als niet-leden, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Uitzondering is de excursie naar de groeve Kreco, die conform de eis van de directie, alleen voor leden van de afdeling Limburg toegankelijk is.
De meeste excursies hebben afzonderlijke voorwaarden; lees deze aandachtig door.
Zie de betreffende pagina’s voor adressen, tijden en voorwaarden.

Excursieprogramma 2022
Zaterdag 2 aprilGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein o.l.v. Lei Nelissen Tel, 06-27444052.
Zondag 24 aprilGeologische wandeling in Spaubeek en omgeving door verschillende Zuid-Limburgse landschappen o.l.v. Lei Nelissen  Tel. 06-27444052.
Bijeenkomst om 13.00 h bij het station van Spaubeek, Op ’t Veldje 1, 6171BL.
Zaterdag 21 meiSteenstort van de voormalige staatsmijnen Emma en Henrik o.l.v. Eric Nieuwenhuis, Tel. 043-4504153.
Zaterdag 11 juniKrijtgroeve Kreco Haccourt (B) o.l.v. Eric Nieuwenhuis, Tel. 043-4504153 en Erik van Rijsselt.
Zaterdag 18 juniGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein o.l.v. Lei Nelissen Tel. 06-27444052.
Zaterdag 27 august.Steenstort van de voormalige staatsmijnen Emma en Henrik o.l.v. Eric Nieuwenhuis, Tel. 043-4504153.
Zaterdag 24 sept.Grindgroeve L’Ortye te Meers – Stein o.l.v. Lei Nelissen Tel. 06-27444052.
Zondag 09 oktoberGeologische wandeling rond Cadier en Keer o.l.v. Edgar Kruissink, Tel. 06-20087699.
Bijeenkomst om 13.00 h bij de parkeerplaats van de ALDI, Kerkstraat 83, 6267EC te Cadier en Keer.

 

 

Algemene voorwaarden voor deelname aan een excursie:

Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand houden tot de afgronden en in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar brengen.

De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelnemers onder 18 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
Het meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.

Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
De afdeling Limburg behoudt zich het recht voor excursies af te gelasten, zelfs nog op de geplande excursiedag indien de veiligheid in het geding is.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top