skip to Main Content

EXCURSIEPROGRAMMA

Attentie: Dinsdag 2 september 2020 werd bekend, dat de meeste bijeenkomsten in deze Coronatijd weer door kunnen gaan. Wel onder inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM. De lezingen en excursies kunnen vanaf nu weer doorgaan. Wel worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. De voornaamste is de afstand tot elkaar van 1,5 meter. Daarvoor worden de lezingen in de grote zaal gehouden. Meer vind U in de laatste Sprekende Bodem (nummer 3 2020).
Houd er rekening mee, dat toekomstige lezingen en excursies toch nog afgelast kunnen worden. Kijk altijd van tevoren op deze site op deze plek voor nieuwe meldingen.

Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Door de afdeling Limburg worden elk jaar een aantal excursies  verzorgd. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene geologie van Zuid-Limburg in de vorm van geologische wandelingen. Hierbij komen ook landschappelijke eigenschappen en de bijbehorende flora aan bod.
Het Carboon door het bezoeken van een steenstort van een van de voormalige mijnen. Hier kunnen Carboonfossielen, gesteenten en mineralen gevonden worden.
Maasgesteenten door het bezoek aan een grindwinningsbedrijf, waar vele soorten maasgesteenten gevonden kunnen worden. Ook worden hier fossielen en mineralen gevonden.
Het Krijt door excursies naar een of meer mergelgroeves. Helaas zijn de mogelijkheden beperkt door het sluiten van  ’t Rooth en de ENCI-groeve. We proberen voorzichtig toestemming bij groeves in België te krijgen, maar dit gaat moeizaam.

Deelname aan deze excursies is voor iedereen mogelijk, zowel leden als niet-leden, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Uitzondering is de excursie naar de groeve Kreko, die conform de eis van de directie, alleen voor leden van de afdeling Limburg toegankelijk is.
De meeste excursies hebben afzonderlijke voorwaarden; lees deze aandachtig door.
Zie de betreffende pagina’s voor adressen, tijden en voorwaarden.

Excursieprogramma 2020
Zaterdag 04 aprilGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zondag   26 aprilGeologische wandeling in Spaubeek en omgeving. Vertrek om 13.00 h bij het Station van Spaubeek; nabij Op ’t veldje 42, 6171 BL Spaubeek. Leiding: Lei Nelissen, tel. 06-27444052
Zaterdag 23 meiSteenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum
Zaterdag 13 juniKrijtgroeve Kreco  Haccourt (België)
Zaterdag 20 juniGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zaterdag 29 augustusSteenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum
Zaterdag 26 sept.Grindgroeve L’Ortye te Meers – Stein
Zondag   18 oktoberGeologische wandeling Geul – Gerendal. Vertrek om 13.00 h op de parkeerplaats van station Schin op Geul; Baanweg1, 6305 PH te Schin op Geul. Leiding Bert Onstenk, tel. 043-4502594

 

Algemene voorwaarden voor deelname aan een excursie:

Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand houden tot de afgronden en in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar brengen.

Het meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.

Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
De afdeling Limburg behoudt zich het recht voor excursies af te gelasten, zelfs nog op de geplande excursiedag indien de veiligheid in het geding is.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top