skip to Main Content

HOE WORD IK LID?

Opgave van nieuwe leden geschiedt door een E-Mail naar geol.ver.limb@gmail.com te sturen met naam en adres en overmaking van de jaarlijkse contributie op rekening IBAN: NL07INGB0003157341 BIC: INGBNL2A ten name van Penningmeester NGV afdeling Limburg, Hub. Ortmansstraat 4, 6288 EA Partij-Wittem.

U ontvangt hiervoor 4 keer per jaar ons afdelingsblad Sprekende Bodem. Verder heeft U gratis toegang tot onze lezingen, een deel van onze excursies en kunt U gratis gebruik maken van onze geologische bibliotheek.

De contributie bedraagt € 15,- per kalenderjaar, voor gezinsleden € 10,- en jeugdleden (12 t/m 18 jaar) € 10,- per persoon. Door de hogere portokosten zijn wij gedwongen buitenlandse leden € 5,- extra te vragen, zodat voor hen de jaarlijkse contributie € 20,- bedraagt.

Stuur een E-Mail voor opmerkingen of vragen: geol.ver.limb@gmail.com

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top