skip to Main Content

LEZINGEN

Iedere tweede dinsdag van de maand, behalve in Juli en Augustus, is er een bijeenkomst in het museum “Land van Valkenburg” te Valkenburg aan de Geul. De ingang is aan de voorkant van het museum aan de Grotestraat 31. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 22.00 uur. Hier zijn ook niet-leden van harte welkom.

In 2019 zijn de volgende lezingen gepland:

08 januari         – Geologische film “Europa, der Kontinent” (Duitstalig).
12 februari       – Sjeuf en Werner Felder, geologische pioniers in Z-Limburg en omstreken door Wiel Schins.
12 maart            – Kalkbranderijen door Jan Nillesen.
09 april              – Grondwaterpeilbuizen door Jaap Spaans.
14 mei               – Jaarvergadering en lezing El Hierro door Paul Oord.
11 juni                – Geologie van Midden-Limburg door Ad Havermans.

In Juli en Augustus geen lezingen i.v.m. vakanties.

10 september  – Recente vondsten uit de groeve Clara door de werkgroep Mineralen.
08 oktober      – Mosasaurus Lars door John Jagt.
12 november   – Onderzoekstechnieken door Anne Schulp.
10 december   – Uit de oude doos; potpourri van geologische onderwerpen door Wiel Schins.

De avonden beginnen met een korte inleiding, waarbij geologische nieuwtjes en nieuwe boeken onder de aandacht gebracht worden. Dan volgt een lezing, vaak met dia’s, over een geologische onderwerp en een discussie hierover.

Tenslotte komen de vondsten ter tafel, die de leden meebrengen. Aangezien de afdeling Limburg over een aantal deskundige geologen en amateurs beschikt, kunnen de meeste vondsten uit de omgeving snel worden gedetermineerd.

In het Museum “Land van Valkenburg” te Valkenburg aan de Geul is bovendien door onze leden een permanente tentoonstelling ingericht. Hierin worden de verschillende geologische aspecten van Zuid-Limburg behandeld aan de hand van stenen, mineralen, fossielen en kaarten met toelichtingen. Het Museum “Land van Valkenburg” te Valkenburg aan de Geul is gevestigd in het oude gemeentehuis aan de Grotestraat 31. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het museum: http://www.museumlandvanvalkenburg.nl

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top