skip to Main Content

PREHISTORISCHE VUURSTEENMIJNEN

Een aantal leden van onze afdeling, die in de Limburgse mijnen werkzaam waren,  hebben tussen 1964 en 1972 in hun vrije tijd de prehistorische vuursteenmijnen in Ryckholt-St.Geertruid onderzocht en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Daarvoor is een gang gegraven, die enkele prehistorische vuursteenmijnen doorsnijdt.


Prehistorische vuursteenmijn

Meer informatie is te vinden op de website: http://www.vuursteenmijnen.nl/rijckholt/

De eigenaar Staatsbosbeheer heeft de exploitatie van de vuursteenmijnen overgedragen aan de “Stichting Ir. D.C.. van Schaïk“, die veel ervaring hebben met het beheer van ondergrondse groeves.

De reguliere woensdagavond excursies zijn inmiddels hervat. Ook zijn speciale excursies mogelijk.

Zie: https://www.vuursteenmijnen.nl/rijckholt/excursies.html

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top