skip to Main Content

WERKGROEP MINERALEN

Onze afdeling kent een aparte werkgroep voor de bestudering en bewerking van mineralen. Deze gaat met ingang van 2018 samenwerken met de kring Zuidoost van de Stichting GEA. Ze houden elke vierde maandag van de maand een bijeenkomst bij de Stichting GEA in het DAC (dagaktiviteitencentrum) “Het Karwei”. Adres: Kastelenweg 1-3, 6134 BK Sittard.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
22 januari;   26 februari,   26 maart;   23 april;   28 mei;   25 juni;   in juli en augustus geen bijeenkomsten i.v.m. vakanties;   24 september;   22 oktober;   26 november; 17 december i.v.m. Kerstmis.


Fluoriet

De data voor de komende mineralen excursies liggen niet vast. Voor deelname aan excursies en nadere informatie over de werkgroep mineralen kunt U zich wenden tot:

Erik Nieuwenhuis
Hub. Ortmansstraat 4
6286 EA Partij-Wittem
Tel: 043-4504153

In 2018 zijn de volgende excursies gepland waarvan de datum nog niet vaststaat. De data worden door de groep later bepaald:

Weekeinde-excursie in juni naar de Eifel (Duitsland).

Meerdaagse excursie in september naar Grube Clara (Duitsland)

Deelnemers dienen zelf voor een veiligheidshelm en fluorescerende hesjes te zorgen; in sommige groeves zijn deze verplicht. Bij meerdaagse excursies minstens 2 maanden vooraf aanmelden i.v.m. het reserveren van hotelkamers.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top