skip to Main Content

WERKGROEP MINERALEN

Onze afdeling kent een aparte werkgroep voor de bestudering en bewerking van mineralen. Deze is met ingang van 2018 gaan samenwerken met de kring Zuidoost van de Stichting GEA. Ze houden elke vierde maandag van de maand een bijeenkomst bij de Stichting GEA kring Zuid Oost in het DAC (dagaktiviteitencentrum) “Het Karwei”. Adres: Kastelenweg 1-3, 6134 BK Sittard.

De bijeenkomsten in 2023 staan gepland op:
23 januari,     27 februari,     27 maart,     24 april,     22 mei,     26 juni,     In juli en augustus geen bijeenkomsten,     25 september,     23 oktober ,     18 december.


Fluoriet

Voor deelname aan excursies en nadere informatie over de werkgroep mineralen kunt U zich wenden tot:

Erik Nieuwenhuis
Hub. Ortmansstraat 4
6286 EA Partij-Wittem
Tel: 043-4504153

In 2023 zijn nog geen excursies gepland. Deze worden door de groep later bepaald:

 

Deelnemers aan excursies dienen zelf voor veiligheidshelm en fluorescerend hesje te zorgen. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelnemers onder 18 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene

Bij meerdaagse excursies minstens 2 maanden vooraf aanmelden i.v.m. het reserveren van hotelkamers.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top