skip to Main Content

NGV AFDELING TWENTE HOMEPAGE

De Afdeling Twente is een zelfstandig functionerend onderdeel van de N.G.V. De N.G.V. stelt zich volgens de statuten ten doel:”Belangstelling te wekken voor en het bevorderen van de geologie in de ruimste zin”.

De Afdeling Twente heeft als voornaamste activiteiten het organiseren van lezingen en excursies en bestaat uit enthousiaste amateurs uit de regio, die belangstelling hebben voor geologie in het algemeen of voor fossielen/mineralen in het bijzonder.
De door de afdeling georganiseerde avonden bieden de leden , naast gezelligheid, de mogelijkheid in contact te komen met mensen uit de regio en informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld vondsten en (regionale) vindplaatsen.

Lidmaatschap.
Het lidmaatschap staat open voor leden vanaf 12 jaar.
Contributie: €17,50 per jaar, jeugdleden €8,75 (tot 18 jaar).
Leden kunnen ook lid worden van de landelijke N.G.V., contributie €35,00 per jaar.Voor dit bedrag ontvangt U 5x per jaar het fraaie tijdschrift “Grondboor en Hamer”.

Bijeenkomsten.
Iedere 3e dinsdag van de maand, september t/m mei, aanvang 19.45 uur, in het museum “Natura Docet Wonderryck Twente”, Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp. Toegang leden gratis, niet-leden € 10.-

Bent U geïnteresseerd neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling.
E-mail: ngv_twente@hotmail.com
Postadres: Henegouwenlaan 33, 7577 MD Oldenzaal

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top