skip to Main Content

ONS PROGRAMMA

Uitgebreidere informatie over onze activiteiten vindt u in onze Nieuwsbrief vj 2018

Clubavonden
Bijeenkomsten zijn meestal op de eerste vrijdag van de maanden september tot en met juni en vinden plaats in ‘Ons Huis’, Harnjesweg 84 te Wageningen. De avonden zijn vrij toegankelijk en duren van 19.30 uur tot ca 22.00 uur.

  • Zaterdag 20-1-2018: Jaarvergadering, verloting en lezing over continentale verschuivingen.
  • Vrijdag 2-2-2018: Lezing Nico Taverne: Geologie en fossielen van Zuid-Oost Engeland.
  • Vrijdag 2-3-2018: Lezing Tom Koops: Zwerfsteenfossielen van Noord-Nederland.
  • Vrijdag 6-4-2018: Lezing Sander van der Deure: Expeditie Triceratops
  • Alvast noteren: De bijeenkomsten van najaar 2018 zijn de vrijdagavonden 7 sep, 5 okt, 2 nov en 14 dec.

Excursies
Deelname aan excursies is alleen mogelijk bij lidmaatschap van de Werkgroep Fossielen regio Wageningen

  • Excursie op 24 t/m 28 april naar Zuid-Ooost Engeland.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top