skip to Main Content

NGV AFDELING WINTERSWIJK HOMEPAGE

Winterswijk heeft veel te bieden op geologisch gebied. Binnen de eigen gemeentegrenzen zijn er de bekende steengroeven met afzettingen uit het Trias die jaarlijks vele mensen naar Winterswijk laten afreizen. Maar ook het Mioceen, Oligoceen en de zwerfstenen zijn erg interessant. Winterswijk heeft dan ook niet voor niets de naam Mozaïekvloer van Nederland gekregen.

Ook net over de grens zijn er tal van mogelijkheden om geologisch actief te zijn. Hier houden veel leden van onze club zich mee bezig, maar ook met het uitbreiden en delen van kennis en wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van onze vereniging is dan ook uitbreiden en verspreiden van kennis over geologie in de breedste zin van het woord. Mensen enthousiast maken voor onze hobby. Om deze doelen te bereiken, worden diverse activiteiten ontplooid:

– De maandelijkse verenigingsavonden met lezingen

– Geologische dag en meerdaagse excursies

– Organiseren en meewerken aan tentoonstellingen

– Uitgave van de Mozaïek

– Activiteiten van de werkgroepen

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top