skip to Main Content

BEZOEKERSDAGEN WINTERSWIJKSE STEENGROEVE

Nadat in 2016 de groeve gesloten moest worden voor het publiek, in afwachting van een algehele evaluatie van de veiligheidsvoorzieningen in alle Sibelco groeves, kreeg de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk vanaf 2017 weer toestemming om de groeve op een aantal zaterdagen te bezoeken.

Voor 2020 zijn de bezoekersdagen vastgelegd onder de volgende voorwaarden:

  1. Er zijn nog 3 zaterdagen waarop de groeve toegankelijk is: 12 september, 10 oktober en 14 november.
  2. Toegang is beperkt tot maximaal 30 bezoekers.
  3. Toegang uitsluitend voor degenen die lid zijn van de NGV landelijk, én lid zijn van de NGV afdeling Winterswijk én lid zijn van de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk.
  4. Toegang uitsluitend via vooraanmelding bij de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk, e-mail: werkgroep.muschelkalk@gmail.com.
  5. Toegang tot de groeve tussen 09.30 uur en 10.00 uur. Vertrek uit de groeve tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Later toegang of eerder vertrek is niet mogelijk.
  6. Persoonlijke veiligheidsmiddelen als veiligheidshelm, veiligheidsbril, reflecterende hesjes en schoeisel met een stalen neus zijn verplicht op elk moment in de groeve.
  7. Parkeren bij de ingang is verboden. Parkeren uitsluitend op de aangegeven parkeerweide ten noorden van de steengroeveweg; links van de weg, komend uit de richting van Winterswijk.
  8. De toezichthouders van de NGV Winterswijk zullen tijdens de bezoekersdagen streng op deze voorwaarden toezien.

Vaak zijn de bezoekersdagen vrijwel volgeboekt. Wij raden u aan om, bij interesse om lid te worden van de werkgroep met het doel om in de groeve te kunnen zoeken, eerst via een mail gericht aan de werkgroep, te informeren naar de mogelijkheden.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2019:

Een 6-tal zoekdagen voor de werkgroep waren afgesproken met Sibelco. Deze dagen werden elke keer bezocht door circa 25 leden. Ook de nieuwe leden weten inmiddels de weg naar de groeve te vinden.

Traditioneel wordt er vooral in lagen 9 en 10 gezocht; deze waren in 2019 goed ontsloten en hebben vele leuke vondsten aan het daglicht gebracht. Opvallend waren meerdere grote onderkaken van Nothosauriërs. En op de laatste dag iets wat lijkt op een schedel van een Anarosaurus.

 

Na de schitterende vondsten in november 2018, is er in 2020 weer in diepere lagen; oa laag 4 en 6, gezocht. En opnieuw kwamen mooie vondsten tevoorschijn. De indruk bestaat dat waar de lagen 9 en 10 meer  verspoeld materiaal laten zien; over een grote oppervlakte verspreid, de vondsten in de diepere lagen meer geconcentreerd op een kleine oppervlakte voorkomen. Met andere woorden: in deze diepere lagen moet men langer zoeken om iets te vinden, maar als men iets vindt dan ………. bingo!

In oktober werden er grote wervels en botten gevonden in losse brokken steen die (nog) niet in een bepaalde laag geplaatst kunnen worden. Deze brokken komen wel uit de diepere lagen. Hopelijk kunnen we in 2020 de herkomst van deze brokken traceren.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2018:

Nadat we in 2017 weer konden zoeken in de groeve, werd dit voortgezet in 2018. De plek waar we mochten zoeken was dezelfde als in 2017. Sibelco had een deel van de bovenliggende lagen verwijderd, zodat het mogelijk was om grotere oppervlaktes bloot te leggen. Uiteraard met de nodige spierkracht:

 

Naast vele botresten werden ook fraaie afdrukken van kleine kwallen en loopsporen gevonden:

 

 

 

Minder bekend is dat bovenin de groeve het Rhaeatien is ontsloten. Het Rhaetien is het jongste deel van het Trias; 201 – 208 miljoen jaar oud. Deze zwarte kleiige laag is afkomstig van een diepzee afzetting en ik vooral uit het gebied rondom Bristol – UK bekend. In Nederland is deze laag alleen bovenin de groeve van Winterswijk ontsloten. Deze laag kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele kleine tanden van vissen en reptielen, van slangsterren en zelfs de vondsten van insecten. Een zeer interessante laag die absoluut meer aandacht verdiend.

Helaas is deze laag niet bereikbaar. Gelukkig was Sibelco bereid om voor de Werkgroep enkele vrachtwagens met Rhaetien materiaal te ontgraven en naar beneden in de groeve te transporteren. Daar konden de leden van de werkgroep op verschillende bezoekersdagen naar hartelust verzamelen. En emmers materiaal mee naar huis nemen, om na het drogen vele tandjes en andere vondsten uit het materiaal te halen.

 

De bezoekersdag in november was een dag die iedereen nog lang zal heugen. Op een ogenschijnlijk oninteressante plek aan de rand van het zoekgebied, kwam laag 4 tevoorschijn. Enkele leden zijn in deze laag gaan zoeken en vonden een grote hoeveelheid fossielhoudende brokken; waarschijnlijk een deel van een skelet van een Nothosaurus. Met vele handen zijn alle brokken geborgen.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2017:

Nadat de groeve in 2016 niet toegankelijk was, stonden op de eerste bezoekersdag van 2017 een grote groep te popelen om weer in de groeve te zoeken. Sibelco was zo vriendelijk om een oppervlak vrij te leggen, zodat iedereen tamelijk gemakkelijk de meest interessante lagen konden bereiken.  Diverse botresten worden gevonden, en een complete vis; thuis schitterend geprepareerd door Rolf.

 

De weergoden waren ons in 2017 niet altijd gunstig gezind. Op een aantal bezoekersdagen regende het, of had het net geregend. Waardoor de plekken die de maand ervoor was vrijgemaakt, deel weer onder water stond. Nadat met vereende krachten het water was verwijderd, kon iedereen toch in de goede lagen naar fossielen zoeken.

Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, werden in 2017 een groot aantal vondsten gedaan. Onder andere veel botten van Sauriërs:

 

       

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top