skip to Main Content

BEZOEKERSDAGEN WINTERSWIJKSE STEENGROEVE

Er zijn twee mogelijkheden om de groeve te bezoeken:

  1. Als verzamelaar van fossielen die actief naar fossielen wil zoeken. Dat kan uitsluitend gebeuren op een aantal bezoekersdagen.
  2. Als (geologisch) geïnteresseerde die onder leiding van een gids naar de bodem van de groeve wil gaan om de indrukwekkende wanden van beneden te aanschouwen en uitleg te krijgen.

Deze pagina is bedoeld voor degenen die daadwerkelijk naar fossielen en mineralen willen zoeken in de groeve.

Nadat in 2016 de groeve gesloten moest worden voor het publiek, in afwachting van een algehele evaluatie van de veiligheidsvoorzieningen in alle Sibelco groeves, kreeg de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk vanaf 2017 weer toestemming om de groeve op een aantal zaterdagen te bezoeken.

Voor 2022 zijn de bezoekersdagen vastgelegd onder de volgende voorwaarden:

  1. Er zijn dit jaar bezoekersdagen op: 9 april, 14 mei, 11 juni, 10 sept, 8 okt en 12 nov.
  2. Toegang is beperkt tot maximaal 40 bezoekers.
  3. Toegang uitsluitend voor degenen die lid zijn van de NGV landelijk, én lid zijn van de NGV afdeling Winterswijk én lid zijn van de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk.
  4. Toegang tot de groeve om 09.00 uur. Vertrek uit de groeve om 16.00 uur. Later toegang of eerder vertrek is niet mogelijk.
  5. Aanmelden voor een bezoekersdag geschied uitsluitend via een uitnodiging die circa 2 weken voor de desbetreffende bezoekersdag aan alle leden van de werkgroep wordt verstuurd.  Men dient zich voor elke bezoekersdag separaat aan te melden via de link in de uitnodiging.
  6. Persoonlijke veiligheidsmiddelen als veiligheidshelm, veiligheidsbril, reflecterende hesjes en schoeisel met een stalen neus zijn verplicht op elk moment in de groeve.
  7. Parkeren bij de ingang is verboden. Parkeren uitsluitend op de aangegeven parkeerweide ten noorden van de steengroeveweg; links van de weg, komend uit de richting van Winterswijk.
  8. De toezichthouders van de NGV Winterswijk zullen tijdens de bezoekersdagen streng op deze voorwaarden toezien.

Voor meer informatie over deelname aan bezoekersdagen, kunt U een Email versturen aan: werkgroep.muschelkalk@gmail.com

Ervaringen bezoekersdag juni 2021:

Zo slecht het weer in april was, zo mooi was het juni. Af en toe een zonnetje en bijna te warm voor de grote inspanningen.

En wat een luxe: Sibelco was zo vriendelijk om speciaal voor de Werkgroep de fossielarme lagen te verwijderen, waardoor iedereen meteen kon gaan zoeken en verzamelen in de bekende laag 9; de laag die de meeste fossielen aan het daglicht brengt.

Hoewel er geen topstukken werken gevonden zoals in april, kon iedereen toch met 1 of meer fraaie fossielen van Sauriërs naar huis gaan.

Ervaringen bezoekersdagen 2021:

Wat was iedereen ongeduldig in april. Eindelijk mocht er weer gezocht worden. De eerste keer sinds september 2020. Ondanks de overvloedige regenval in de dagen voor de bezoekersdag, en het miezerige weer en kou tijdens de bezoekersdag, was iedereen vol goede moed. Alle 30 beschikbare plekken waren ook aangemeld.

Zoals het wel vaker gaat: onder de moeilijkste omstandigheden worden de mooiste vondsten gedaan. Er werden tamelijk veel botresten gevonden. Hoogtepunten waren een verspoeld skeletje en een kleine schedel welke in delen tevoorschijn kwam. Er zal nog zeer veel tijd nodig zijn om deze fossielen volledig uit te prepareren, maar het belangrijkste is dat ze gevonden zijn en daarmee gered zijn van de vernietiging in de maalmolen van de fabriek.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2020:

De Corona crisis heeft ook voor de bezoekersdagen in de steengroeve grote gevolgen gehad. De drie geplande dagen in het voorjaar, kwamen helaas allemaal te vervallen.

Gelukkig was het op 12 september wel mogelijk om de groeve na lange tijd weer te bezoeken. Wel onder een aantal strikte voorwaarden: de “koffie-corner” in de container was gesloten, 1,5 meter afstand werd gehouden en het gebruik van elkaars gereedschap was niet toegestaan. Om iedereen te laten wennen aan de 1,5 meter afstand, moest iedereen tijdens de instructie gaan zitten op de stoeltjes die op 1,5 meter afstand geplaatst waren:

In overleg met de toezichthouders had Sibelco een groot oppervlak van de beroemde laag 9 blootgelegd, zodat iedereen vrij vlot in de fossielhoudende laag vondsten kon doen. Er kwamen fraaie vondsten tevoorschijn. Toppers waren een schedel van een Nothosaurus en een cluster botten; mogelijk een restant van een verspoeld skeletje.

Al met al toch weer een teken dat de vondstenrijkdom van de steengroeve nog lang niet uitgeput is.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2019:

Een 6-tal zoekdagen voor de werkgroep waren afgesproken met Sibelco. Deze dagen werden elke keer bezocht door circa 25 leden. Ook de nieuwe leden weten inmiddels de weg naar de groeve te vinden.

Traditioneel wordt er vooral in lagen 9 en 10 gezocht; deze waren in 2019 goed ontsloten en hebben vele leuke vondsten aan het daglicht gebracht. Opvallend waren meerdere grote onderkaken van Nothosauriërs. En op de laatste dag iets wat lijkt op een schedel van een Anarosaurus.

 

Na de schitterende vondsten in november 2018, is er in 2020 weer in diepere lagen; oa laag 4 en 6, gezocht. En opnieuw kwamen mooie vondsten tevoorschijn. De indruk bestaat dat waar de lagen 9 en 10 meer  verspoeld materiaal laten zien; over een grote oppervlakte verspreid, de vondsten in de diepere lagen meer geconcentreerd op een kleine oppervlakte voorkomen. Met andere woorden: in deze diepere lagen moet men langer zoeken om iets te vinden, maar als men iets vindt dan ………. bingo!

In oktober werden er grote wervels en botten gevonden in losse brokken steen die (nog) niet in een bepaalde laag geplaatst kunnen worden. Deze brokken komen wel uit de diepere lagen. Hopelijk kunnen we in 2020 de herkomst van deze brokken traceren.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2018:

Nadat we in 2017 weer konden zoeken in de groeve, werd dit voortgezet in 2018. De plek waar we mochten zoeken was dezelfde als in 2017. Sibelco had een deel van de bovenliggende lagen verwijderd, zodat het mogelijk was om grotere oppervlaktes bloot te leggen. Uiteraard met de nodige spierkracht:

Naast vele botresten werden ook fraaie afdrukken van kleine kwallen en loopsporen gevonden:

Minder bekend is dat bovenin de groeve het Rhaeatien is ontsloten. Het Rhaetien is het jongste deel van het Trias; 201 – 208 miljoen jaar oud. Deze zwarte kleiige laag is afkomstig van een diepzee afzetting en ik vooral uit het gebied rondom Bristol – UK bekend. In Nederland is deze laag alleen bovenin de groeve van Winterswijk ontsloten. Deze laag kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele kleine tanden van vissen en reptielen, van slangsterren en zelfs de vondsten van insecten. Een zeer interessante laag die absoluut meer aandacht verdiend.

Helaas is deze laag niet bereikbaar. Gelukkig was Sibelco bereid om voor de Werkgroep enkele vrachtwagens met Rhaetien materiaal te ontgraven en naar beneden in de groeve te transporteren. Daar konden de leden van de werkgroep op verschillende bezoekersdagen naar hartelust verzamelen. En emmers materiaal mee naar huis nemen, om na het drogen vele tandjes en andere vondsten uit het materiaal te halen.

De bezoekersdag in november was een dag die iedereen nog lang zal heugen. Op een ogenschijnlijk oninteressante plek aan de rand van het zoekgebied, kwam laag 4 tevoorschijn. Enkele leden zijn in deze laag gaan zoeken en vonden een grote hoeveelheid fossielhoudende brokken; waarschijnlijk een deel van een skelet van een Nothosaurus. Met vele handen zijn alle brokken geborgen.

 

Ervaringen bezoekersdagen 2017:

Nadat de groeve in 2016 niet toegankelijk was, stonden op de eerste bezoekersdag van 2017 een grote groep te popelen om weer in de groeve te zoeken. Sibelco was zo vriendelijk om een oppervlak vrij te leggen, zodat iedereen tamelijk gemakkelijk de meest interessante lagen konden bereiken.  Diverse botresten worden gevonden, en een complete vis; thuis schitterend geprepareerd door Rolf.

 

De weergoden waren ons in 2017 niet altijd gunstig gezind. Op een aantal bezoekersdagen regende het, of had het net geregend. Waardoor de plekken die de maand ervoor was vrijgemaakt, deel weer onder water stond. Nadat met vereende krachten het water was verwijderd, kon iedereen toch in de goede lagen naar fossielen zoeken.

Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, werden in 2017 een groot aantal vondsten gedaan. Onder andere veel botten van Sauriërs:

 

       

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top