skip to Main Content

PROGRAMMA SEIZOEN 2017 – 2018

Verenigingsavonden:

In 2017:

Ma. 11 sept.
Paul Hille houdt een lezing over de ontwikkeling van de vogels in de loop van de diverse geologische periodes.

Ma.  9 okt.
Een geologische videovoorstelling, verzorgd door Henk Gerrits en Ben Oostendorp.

Ma. 13 nov.
Presentatie van het rapport ”Beschrijving van geologische en aardkundige waarden in Winterswijk”, door Nico Willemse van het Bureau RAAP.

Ma. 11 dec.
Deze avond wordt verzorgd door Frits Laarman uit Aalten, al jaren werkzaam als archeologisch zoöloog. Zijn onderwerp is: Een opgraving van botmateriaal op een voormalige nederzetting van walvisvaarders.

In 2018:

Ma.  8 jan.
Verschillende leden van de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk zullen korte lezingen houden over onderwerpen rondom de steengroeve.

Ma. 12 febr.
Zoals in voorgaande jaren zal ook nu weer onze gebruikelijke Jaarvergadering plaatsvinden. Na de pauze komen eigen leden aan het woord.

Ma. 12 maart
Welbekend en bemind: Eric Mulder. Op de hem zo eigen wijze komt hij met het onderwerp Ichthyosauriërs.

Ma.  9 apr.
Bert Hummel uit Steenwijkerwold zal ons vertellen over het eiland Mon in Denemarken. Niet alleen over de geologie ervan, maar ook natuur en cultuur zullen aan bod komen.

Ma. 14 mei
Deze avond zal nog nader worden ingevuld. Misschien zou het een uitwisseling met de afdeling Twente kunnen worden.

….      Juni
De afsluiting van het seizoen.

Iedere tweede maandag van de maand, behalve in juli en augustus, is er een bijeenkomst in een van de zalen van de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink  61 in Winterswijk.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Op deze avonden zijn ook niet leden van harte welkom.

Excursies:

Het excursieprogramma voor het seizoen 2017 – 2018 wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Excursies worden pas georganiseerd als er voldoende deelname is (4 à 5 personen).
Mogelijke excursiedoelen zijn:

Dagexcursies:

Sandstein Museum te Havixbeck (Bij Legden/Coesfeld)
Het Zoutmuseum te Delden
Het –inmiddels uitgebreide- Oertijdmuseum te Boxtel. Al dan niet met “les” van René Fraaye
Ruhrland Musem te Essen, of Naturkunde Museum Münster
Excursie Hohe Limburg
Het Zoutmuseum te Delden
Excursie Staringgroeve te Losser
Na het succesvolle bezoek aan het Dinkeldal, zal Eric Mulder zoeken naar de mogelijkheid van een alternatieve excursie
Sandstein Museum te Havixbeck (Bij Legden/Coesfeld)
Het Zoutmuseum te Delden

Meerdaagse excursies:

Weekendexcursie Sauerland (mineralen)
Weekendexcursie België (mineralen)
Weekendexcursie Z-Limburg + België (fossielen) (’t Rooth, Marnebel, Romontbos )
Weekendexcursie Höver en Misburg

Suggesties voor langere excursie (ca. 1 week, en wat verder weg op de kaart) graag inleveren bij het bestuur

Wie interesse heeft, kan die kenbaar maken door een mail te zenden naar aj.drent@tiscali.nl of in te tekenen op de clubavonden. Bij voldoende deelname regelt de groep zelf de excursie (zoals datum, eventuele toestemmingen, vervoer, bij excursies langer dan 1 dag ook overnachting en avondmaaltijd(en). De secretaris is bereid bij te staan met tips en het doorhakken van knopen.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top