skip to Main Content

PROGRAMMA SEIZOEN 2019 – 2020

Verenigingsavonden:

In 2019:

Ma. 09 sept.
Hans Sanders, voorzitter van de GEA: Een geologische rondreis door Marokko. Onder andere komen vindplaatsen, musea en cultuur aan bod.

Ma.  14 okt.
Nog nader in te vullen.

Ma. 11 nov.
Een avond met “leden voor leden”. Een aantal leden houden korte lezingen over zaken die met geologie, vondsten, verzamelen e.d. te maken hebben.

Ma. 09 dec.
Pieter Gaemers: Vierdimensionale reconstructie va het Boven-Paleoceen en het Onder-Eoceen in de Centraal Zuidelijke Pyreneeën.

In 2020:

Ma.  13 jan.
Edy Kwak: Een tocht door Zuid-Amerika

Ma. 10 febr.
Jaarvergadering. Na de pauze zal AnnaWil van Dokkumburg een lezing houden over oker.

Ma. 09 maart
Jelle Reumer: Het onderwerp is nog niet bekend, maar Jelle staat altijd garant voor een boeiende avond.

Ma.  20 apr.
Erik Mulder: Over het ontstaan van het leven.

Ma. 11 mei
Een inloop avond voor leden en niet-leden. Een aantal leden zullen eigen vondsten en de verhalen erachter tonen, demonstraties van prepareren geven, uitleg geven over het opbergen en catalogiseren van vondsten enz. Verder bestaat ruimschoots de mogelijkheid om eigen vondsten te laten determineren. Een grote groep specialisten staat gereed om u te helpen.

 

Iedere tweede maandag van de maand, behalve in juni, juli en augustus, is er een bijeenkomst in een van de zalen van de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink  61 in Winterswijk.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Op deze avonden zijn ook niet leden van harte welkom.

Excursies:

Mogelijke excursiedoelen zijn:

  • Emmerich
  • Bad Essen en omgeving
  • Misburg / Hover en omgeving
  • Markelo
  • Museum Hofland
  • Rheine en Wettringen

 

Wie interesse heeft, kan die kenbaar maken door een mail te zenden naar aj.drent@kpnmail.nl of in te tekenen op de clubavonden. Bij voldoende deelname regelt de groep zelf de excursie (zoals datum, eventuele toestemmingen, vervoer, bij excursies langer dan 1 dag ook overnachting en avondmaaltijd(en). De secretaris is bereid bij te staan met tips en het doorhakken van knopen.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top