skip to Main Content

WERKGROEP ZWERFSTENEN

Jaarverslag 2019 werkgroep zwerfstenen.

Eens per maand, de derde maandag, komt de groep bijeen op wisselende locaties: steeds bij iemand thuis.

De groep telt gemiddeld 10 leden. Door persoonlijke omstandigheden kan iemand tijdelijk even een stapje terug doen. Er zijn ook twee nieuwe leden verwelkomd. Er zijn gemiddeld 7 personen bijeen per avond. Vier leden zijn op zwerfstenencursus in Schokland bij Henk Schriemer (oud lid van de groep) en worden al echte zwerfstenenspecialisten en delen hun kennis met de overige leden.

Het afgelopen jaar zijn er 10 bijeenkomsten geweest, elk met een ander thema. Zandsteen, mooie kleine steentjes, IJslandcollectie van Fred Bos, gedetermineerde voorbeeldstenen met bijbehorend boek, gneis, ignimbriet. We zijn op bezoek geweest bij Museum de Scheper in Eibergen om de daar liggende te determineren collectie te bekijken. In Groenlo bij Berentsen zijn we tweemaal geweest en hebben een schat aan mooie vondsten verkregen. Alle stenen lagen netjes voor ons klaar. Het was enkel de interessante stenen oprapen. Dank aan Gerard Doornbos. Ook de groeve de Domelaar in Markelo en de grindzuigerij te Netterden werden bezocht en leverden weer mooie vondsten op.

Tot slot brengt ook ieder elke keer weer een mooie nieuwe vondst mee van individuele zoektochten.
We kijken op een interessant, leerzaam en vruchtbaar jaar.

 

Zwerfstenenwerkgroep op bezoek bij Peter Venema.

Op 12 december 2015 is de werkgroep zwerfstenen met vijf leden op bezoek geweest bij Peter Venema te Hengelo.
Peter Venema is vijfentwintig jaar als adjunct directeur verbonden geweest aan het Natuurmuseum Enschede. Daarnaast is hij vijf jaar lang hoofdredacteur geweest van Grondboor en Hamer en thans deelgenoot van een werkgroep van Gea in Hengelo. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

Aanleiding van het bezoek was het artikel ā€˜Lotgevallen van een microdiorietā€™, verschenen in Grondboor en Hamer nummer 3, 2014, waarin hij het determinatieproces beschrijft van een onbekende zwerfsteen met behulp van slijpplaatjes.

Na een warme ontvangst met koffie en appelgebak, demonstreerde Peter ons hoe het gehele proces van het maken van slijpplaatjes met een dikte van slechts 30 micrometer in zā€™n werk gaat. Vervolgens liet ons hij zien hoe met behulp van een polarisatiemicroscoop het determineren kan plaatsvinden.

Doordat we het hele proces ter plekke met eigen ogen konden zien en meemaken, hebben we een goed inzicht gekregen in de werkwijze. We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het een hele klus is die veel kennis, ervaring en geschikte apparatuur vraagt. Vol van nieuwe kennis en indrukken vertrokken we uiteindelijk weer huiswaarts.

Verslag: Edy Kwak

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top