skip to Main Content

ACTIVITEITEN

U kunt schriftelijk of telefonisch inlichtingen krijgen bij Geert ten Broeke, zie pagina over Contactinformatie. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond. Als vanouds starten de bijeenkomsten om 20.00 en is de zaal open vanaf 19.30.

Vanaf november 2017 zijn de bijeenkomsten in de oude bibliotheek van Berkum. Deze zit (links) tegen het wijkcentrum de Weijenbelt. Zie voor het adres en de routebeschrijving de pagina over Locatie.

Als u van ver komt of speciaal voor een bepaald onderwerp dan verdient het aanbeveling om van tevoren even contact op te nemen met de secretaris. U voorkomt zo een teleurstelling, ook onze sprekers worden wel eens ziek. Voor data zie de onderstaande agenda.

Komende activiteiten:

 

 
19 oktober 2018 Paul Hille met een lezing over de fossielen van Fur.
 
  Deze lezing gaat over de fossielen van het eiland Fur gelegen in de Limfjord bij Jutland in het noorden van Denemarken. Ook fossielen van Mors (vlakbij gelegen komen aan bod). Deze fossielen van de zgn. Fur-formatie (ouderdom Paleoceen / onder-Eoceen) zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven. In een gesteente dat Moler genoemd wordt. Het betreft vooral fossielen van vissen en van insecten. Het ontstaan van deze goed geconserveerde fossielen wordt belicht aan de hand van de geologie en geofysische processen.
Vindplaatsen zullen besproken en getoond worden evenals fossielen die er gevonden zijn. Paul Hille zal literatuur en een aantal fossielen ter illustratie meenemen.
 
20 oktober 2018 Excursie naar Zand-grindwinning bij Haddorf en Kalkwerke Breckweg Neuenkirchen
 
  Tijdschema:
10.00 verzamelen bij de Kalkwerke Breckweg. We zoeken daar tot ongeveer 13.00 uur.
13.30 bij zand en grindwinning Haddorf.

Wat er te vinden is staat op de volgende websites:
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Nordrhein-Westfalen/Münster%2C%20Bezirk/Steinfurt%2C%20Kreis/Rheine/Kalkwerke%20Breckweg
http://www.ijssellandgeologie.nl/werkgroepen/stenen,%20fossielen/87%20Zwerfstenen1610%20okt..pdf

Als u mee wilt geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij c.nauta@home.nl.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie. U rijdt zelf en Wim en ondergetekende hopen dat u een niet lid meeneemt om hem of haar te laten kennismaken met onze boeiende hobby. Als u een plek over hebt in uw auto en uw route zou lopen via Nijverdal wilt u dan aangeven of u een jongere uit Nijverdal zou willen meenemen.
Vermeldt in uw opgave ook uw 06 nummer. Klik hier voor het document met tijden, opstapplaatsen en locaties.

 
23 november 2018 Rolf Egberink met een lezing over de Geologie van Twente, vaste grond onder onze voeten?
 
  Tijdens deze lezing praat Rolf Egberink vol passie over een geologisch heel interessant stukje Nederland, namelijk zijn Twente! U maakt een reis door de tijd in de ondergrond van Twente. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de zwerftocht die Twente maakte over het oppervlak van de aarde, het ontstaan van het huidige landschap door het landijs en de winning van gas en zout.

Uiteraard kunt u voorbeelden van stenen zien zoals ze ook in Twente gevonden worden. We maken u bewust van geologische bijzonderheden en verschijnselen, die tezamen een variatie in geologische zin opleveren, die we elders in Nederland niet zo aantreffen. Twente is een geologisch unicum!

 
21 december 2018 Jaarlijkse verloting.
 
18 januari 2019 Jaarvergadering, leden vertellen over hun vondsten en nieuwjaarsreceptie.
 
15 februari 2019 Arnold Kip met een lezing over het zonnestelsel.
 
15 maart 2019 Nog in te vullen.
 
19 april 2019 Nog in te vullen.
 

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top