skip to Main Content

ACTIVITEITEN

De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond. Als vanouds starten de bijeenkomsten om 20.00 en is de zaal open vanaf 19.30.

Vanaf november 2017 zijn de bijeenkomsten in de oude bibliotheek van Berkum. Deze zit (links) tegen het wijkcentrum de Weijenbelt. Zie voor het adres en de routebeschrijving de pagina over Locatie.

Komende activiteiten:

20 september 2019Erik Mulder over Ichthyosauriers
 
18 oktober 2019Jan Boes over haaientanden en waar ze gevonden kunnen worden.
22 november 2019Peter Hofstee over zwerfstenen
.
20 december 2019Voor de pauze verloting en na de pauze vertelt Clarinus Nauta over zijn reis naar Corsica: een eiland met een oceaanbodem.
.
Woensdagavond 8 jan.

Woensdagavond 15 jan.

Woensdagavond 22 jan.

Zaterdagochtend 8 febr.

Zaterdagochtend 15 febr.

NGV Zwolle nodigt u uit voor een gesteentencursus. De cursus heeft als doel dat u de belangrijkste natuurstenen die worden gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen in Zwolle leert herkennen. U hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan deze cursus.

 

Er zijn drie avonden gepland en 1 ochtend.

De data zijn woensdag 8/1; 15/1; 22/1 en zaterdag 8 febr. 2020. De woensdagavonden beginnen om 19.30 en eindigen om 21.30.

 

Woensdag 8 januari 2020

Clarinus Nauta behandelt de hoofdindeling van de gesteenten. Daarna wordt het praktisch. We gaan het door hem meegenomen gesteentenmateriaal in drie groepen verdelen. Daarna wordt er een naam gegeven aan elke natuursteen die er ligt. Bij het gesteentenmateriaal zitten ook zwerfstenen.

 

Woensdag 15 januari 2020

Stenen bestaan uit o.a. mineralen en bevatten soms fossielen.

Bauke Terpstra behandelt de meest voorkomende mineralen die voorkomen in gesteenten. U kunt hierbij denken aan kwarts; calciet; veldspaat etc. Het herkennen van mineralen helpt om de goede naam van een gesteente te bepalen.

Na de pauze bespreekt Wim Winterman met u de belangrijkste fossielen die in gesteenten kunnen voorkomen. Fossielen zijn bijv. de koralen, de ammonieten en de belemnieten.

Deze avond is heel geschikt om ook eigen materiaal mee te nemen om daarvan de naam te bepalen.

 

Woensdag 22 januari 2020

Natuursteen wordt bewerkt. Iemand die daar alles van weet is Aart Elkink. Hij gaat in op de winning van natuursteen en hoe ze bewerkt kunnen worden.

Na de pauze gaan we praktisch bezig. De originele natuursteen koppelen wij aan de bewerkte natuursteen.

 

Zaterdag 8 februari 2020

Om 10.00 drinken we eerst koffie (wijkcentrum Bestevaer) en daarna maken wij de gesteentenwandeling. Rond 11.30 sluiten we af met koffie.

Zaterdag 15 febr. 2020

We vertrouwen erop dat alle deelnemers aan de cursus ook gids willen zijn op deze dag voor een groep van 10 personen. Tijde tussen 9.45 en 12.00 uur.

Plaats van de cursus is wijkcentrum Bestevaer Trompstraat 10B Zwolle.

 

De cursuskosten zijn:

  • Leden die lid zijn van de Nederlandse Geologisch vereniging afdeling Zwolle of lid zijn van NGV Nederland gratis
  • Niet leden 20 euro. NB. U kunt voor 22,50 lid worden van NGV Zwolle.

Van alle deelnemers aan de cursus wordt in beginsel verwacht dat ze op zaterdag 15 febr. eenmalig bereid zijn om te helpen als gids. Verdere informatie volgt op de cursus of telefonisch 0548-615202

Een consumptie is niet inbegrepen bij de cursus. U kunt deze zelf kopen bij de bar in het wijkcentrum.

U kunt zich opgeven VIA DEZE LINK: https://forms.gle/m45BNvenEFDyFtAU9

Als het niet goed gaat graag een mail naar c.nauta@home.nl met vermelding van voornaam; achternaam, straat en nummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer en email adres.

Aan de cursus kunnen maximaal 20 personen meedoen.

.
.
17 januari 2020Voor de pauze de jaarvergadering en na de pauze vertellen leden over hun vondsten
21 februari 2020Ger Jan Goedvriend met een lezing over: “De wisselwerking tussen bodemafzettingen van kalk en het broeikasgas koolstof dioxide (CO2)”.
.
20 maart 2020Koos Tap over de geologie van de Vogezen, het Zwarte Woud, De Rijnslenk en het zilvervoorkomen in de omgeving van Sainte Marie aux Mines
17 april 2020Ivo Stulemeyer over diepteboringen.
.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top